fbpx

กาญจนา มั่นยืน

กาญจนา มั่นยืน
กาญจนา มั่นยืน

ข้าวหอมมะลิขาว กก.ละ 35 ข้าวกล้องหอมมะลิ กก.ละ 40 ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ กก.ละ 40 ข้าว 4 สี กก.ละ 45 ข้าวไรซเบอรี่ กก.ละ 70 ค่ะ

127 ม.9 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ค่ะ
0881745165
 ID Line : puen-yai

0881745165
0881745165
127 ม.9 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
32140

Send Message to listing owner

กาญจนา มั่นยืน

Comments