fbpx
คราศรี ลอยทอง

คราศรี ลอยทอง Articles 5

ทนายคราศรี ลอยทอง อายุ ๕๕ ปี เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์๒สมัย ประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง ดูแลกองสาธารณสุข มาสองสมัย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา สภาทนายความสุรินทร์ และกรรมการสภาทนายความภาค๓ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสื่อในท้องถิ่น กลุ่มนักคิดนักเขียนสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ ที่ปรึกษากฏหมายเพจสุรินทร์ร้อยแปด นักจัดรายการวิทยุ ทางคลื่น วีอาร์เรดิโอ 104.00 MHz สื่อมวลชนอิสระ นำเสนอแนวคิดเรื่องสังคมและการเมือง