fbpx

เกี่ยวกับเรา

logo13เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น ที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา

และขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  เพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

หวังว่าเพื่อน ๆ พี่น้องคนสุรินทร์ จะช่วยกันผลักดันส่งเสริมนะครับ

ขอบคุณครับ
Admin Surin108