fbpx

About the author

คราศรี ลอยทอง

คราศรี ลอยทอง

ทนายคราศรี ลอยทอง อายุ ๕๕ ปี เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์๒สมัย ประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง ดูแลกองสาธารณสุข มาสองสมัย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา สภาทนายความสุรินทร์ และกรรมการสภาทนายความภาค๓ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสื่อในท้องถิ่น กลุ่มนักคิดนักเขียนสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ ที่ปรึกษากฏหมายเพจสุรินทร์ร้อยแปด นักจัดรายการวิทยุ ทางคลื่น วีอาร์เรดิโอ 104.00 MHz สื่อมวลชนอิสระ นำเสนอแนวคิดเรื่องสังคมและการเมือง

Related Articles