Tag Archives: น้ำแล้ง

20120809008

จ.สุรินทร์ เร่งทำฝนหลวง ช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ห่างไกล ระบบชลประทาน

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำหลักในการส่งน้ำให้กับเกษตรกรในเขตชลประทาน และส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้กับชาวเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีความจุของอ่าง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำเหลือเพียง 3 ล้านลูกบาศก์เมตร จนมองเห็นเนินดินกลางอ่างเก็บน้ำ

Share

สุรินทร์ร้อยแปดเว็บชุมชนออนไลน์อันดับหนึ่งในสุรินทร์ is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache