1360

สุรินทร์เตือนระวังโรคที่มากับฤดูหนาว

Tweet นางสาวกัญญรัตน์  เกียรติสุภา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า  ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว  สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายหากร่างกายปรับตัวไม่ทัน  จึงขอเตือนประชาชนให้ป้องกันตนเองจาก 6 โรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวทุกปี ได้แก่ ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด โรคสุกใส มือเท้าปาก อุจจาระร่วงในเด็กเล็ก พร้อมย้ำเตือนนักดื่ม ไม่ควรดื่มสุราเพื่อแก้หนาว อาจเสียชีวิตได้  ทั้งนี้ประชาชนควรป้องกันตนเองจาก 6 โรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวทุกปี ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ติดต่อกันโดยน้ำมูก …

Share
วิธีดูแลผู้ป่วยอัมพาต-01

สุรินทร์เตือนระวังโรคอัมพาต เร่งให้ความรู้ในวันรณรงค์อัมพาตโลก 29 ตุลาคม นี้

Tweet นางสาวกัญญรัตน์  เกียรติสุภา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า  ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย แม้ผู้ป่วยรอดชีวิต ก็อยู่ในสภาพอัมพฤกษ์อัมพาต สูญเสียการมองเห็น การพูด การเคลื่อนไหว และความสามารถทางสมอง สัญญาณเตือนของอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว อาจพบเพียง 1 อาการ หรือมากกว่าได้แก่แขน ขา หรือใบหน้าอ่อนแรงซีกเดียว มีปัญหาการพูด การมองเห็นลดลง 1…

Share
10592615_10152735252345929_5717336276729490_n

ชาวสุรินทร์ เตรียมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Tweet นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ชาวจังหวัดสุรินทร์เตรียมเฝ้ารับเสด็จอย่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้นในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีหมายกำหนดการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2557 นี้ โดยวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.10 น. เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดกลางรัตนบุรี อ. รัตนบุรี เวลา 11.05 น….

Share
ba3a735376e39b9f8aee8896279399d2

ม.เทคโนฯสุรินทร์ แถลงความพร้อมราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 32 และ ราชมงคลอีสานเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Tweet มหาวิทยาลัยเทคโนฯสุรินทร์แถลงความพร้อมเต็ม 100 ในการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 32 และการแข่งขันราชมงคลอีสานเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 และจักรยานเสือภูเขา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.อนุสรณ์ ศิริอนันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ นายประกิต ลัดดาหอม ประธานชมรมจักรยานเสือภูเขาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแถลงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาใน 2…

Share
57-50.

จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจุดผ่านแดน

Tweet นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลา โดยได้บูรณาการหน่วยงาน อำเภอในการเตรียมพร้อมดังกล่าว โดยเฉพาะอำเภอกาบเชิง ที่เป็นที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคตืดต่อเชื้ออีโบลา โดยให้ดำเนินการดังนี้ ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ในการป้องกันควบคุมโรค และเพื่อความสะดวกในการตีความในทางปฏิบัติ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีการจัดประชุมระดับนานาชาติในพื้นที่ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่รับผลกระทบจากโรค รายงานตัวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกรอกข้อมูลที่เป็นจริงในแบบฟอร์มคำถามสุขภาพส่งให้กับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมแผนรับมือ และรายงานผลการดำเนินการในการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวด้วย และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน…

Share
10592615_10152735252345929_5717336276729490_n

จ.สุรินทร์ เชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Tweet นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีหมายกำหนดการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2557 นี้ โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดกลางรัตนบุรี อ. รัตนบุรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อ. กาบเชิง ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน…

Share
573220-02

ธ.ก.ส.สุรินทร์ เริ่มจ่ายเงินชาวนาแล้ว

Tweet วันนี้ (20 ต.ค. 2557) เป็นวันแรกที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสุรินทร์ จ่ายเงินช่วยแหลือเกษตรกรชาวนาพร้อมกับอีก 8 จังหวัดนำร่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีมติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/2558 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา กำหนดให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3.49 ล้านครัวเรือน ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกิน 15 ไร่ ในอัตราไร่ละ 1,000…

Share
BP3T3178RE2

จ.สุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ฟรี

Tweet นายแพทย์ชัชวาลย์ สุวิชาเชิดชู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล กล่าวว่า โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) จัดทำโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการตาบอดเนื่องจากรักษาที่ไม่ทันท่วงที อีกทั้งถวายเป็นประราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรัฐ โดยให้ผู้ป่วยตาต้อกระจกที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2551 ซึ่งมีผู้ป่วยติดต่อขอรับการผ่าตัดดวงตาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องขยายเวลาในการผ่าตัดตาต้อกระจกออกไป ขอเชิญผู้สนใจ โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกในครั้งนี้ ติดต่อประสานงานที่ คุณ ธัญญรัตน์ ผ่องจันทึก รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร…

Share
1175_1

จ.สุรินทร์ ภาวะตลาดการซื้อขายข้าวเปลือกยังทรงตัว

Tweet นายวิรัตน์ นามวงษา การค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยถึงภาวะตลาดการซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ ว่า ในช่วงนี้ ผู้ประกอบการโรงสีแจ้งว่า เกษตรกรนำข้าวเปลือกออกจำหน่ายมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรต้องการระบายข้าว เพื่อเตรียมรับผลผลิตฤดูกาลใหม่ ส่วนราคาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิทั่วไป โดยรวมยังทรงตัวต่อเนื่อง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาตันละ 15,500 – 15,900 บาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาสูงขึ้น ตันละ 300 บาท สำหรับสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข.15 บางพื้นที่เริ่มสุกบ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ และมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป…

Share
2014-04-25-4870-DSC07702

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดงาน “วันรวมน้ําใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์”

Tweet เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดงาน “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์” หารายได้และสิ่งของสนับสนุนการออกร้านธารากาชาด ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมออกร้านธารากาชาดสุรินทร์ ในงาน มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2557 ที่ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 30…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share