สั่งปลด ‘อัจฉรา’ อดีตอธิการฯ พ้นผอ.ศูนย์ทรัพย์ฯมรภ.สุรินทร์

คกก.ดูแลมรภ.สุรินทร์ สั่งปลด “อัจฉรา” อดีตอธิการฯ พ้นผอ.ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมพวกพ้อง เร่งอนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต844คน

640x390_710574_1470214789

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) สุรินทร์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่แทนสภามรภ.สุรินทร์ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงคำสั่งที่ รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ อดีตรักษาการอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ ได้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และพวกเป็นเจ้าหน้าที่ชุดต่างๆ ใน มรภ.สุรินทร์ แล้ว พบว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง

เนื่องจาก รศ.ดร.อัจฉรา ได้ออกคำสั่งดังกล่าว หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งเรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งบังคับใช้กับ มรภ.สุรินทร์ และ มรภ.ชัยภูมิ จึงทำให้รศ.ดร.อัจฉรา พ้นจากตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ ผศ.จรูญ ถาวรจักร ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มรภ.สุรินทร์ ทำหนังสือยกเลิกคำสั่งที่รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ แต่งตั้งตนเองและพวกเป็นเจ้าหน้าที่ชุดต่างๆ ในมรภ.สุรินทร์ทั้งหมด

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 844 คน และได้พิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่างๆ ตามกรอบในการทำงานการแก้ไขปัญหา มรภ.สุรินทร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. งานวิชาการ ที่ประชุมมีมอบหมายให้คณะทำงานเข้าไปตรวจสอบหลักสูตรทั้งหมดที่มีการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งมีประมาณ 70 หลักสูตร รวมถึงการเปิดศูนย์นอกที่ตั้งด้วยว่าได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่

2.ด้านบัญชีและการเงินต่างๆซึ่งได้มีการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ทั้งหมด 7 อาคาร โดยจากการตรวจก็เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง

3.ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มเติม ข้อความ ลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง) กลับเข้ามาใช้เหมือนเดิม

อีกทั้งจะมีการแก้ไขระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการตรวจสอบพบว่า ที่ผ่านการ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยหลายครั้ง ไมได้เป็นการประชุมแบบครบองค์ประชุมแต่เป็นการใช้หนังสือเวียนในการลงมติสภาฯแทน

และ4.งานบริหารบุคคล ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการค่าตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประมาณ 200 คน เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรเหล่านี้ เพราะมีการค้างจ่ายมานาน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของมรภ.สุรินทร์ ยังไม่พบปัญหาหรือมีการขัดขวางการเข้าไปปฎิบัติงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการ ฯ จะประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 24 ส.ค.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup