ดร.ถนอม เล็งขอสตง.เข้าตรวจสอบ มรภ.สุรินทร์ อีกแรง

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภา มรภ.สุรินทร์ เผยความคืบหน้าการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล อยู่ระหว่างวางแผนเชิงระบบ วิเคราะห์ กำหนดความสำคัญ ก่อนคำนวณระยะเวลาแก้ปัญหา ยันรมว.ศธ.ไม่ได้เร่งรัด

ถนอม

กรณีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา มีผลทันทีในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ (อ่านประกอบ:บิ๊กตู่ ใช้ม.44 รื้อสถาบันอุดมศึกษา- ประเดิมฟันมรภ.สุรินทร์-ชัยภูมิ)

thanom

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กล่าวกับสำนักข่าวอิศราถึงความคืบหน้าการเข้าไปแก้ไขปัญหา มรภ.สุรินทร์ ว่า อยู่ระหว่างการมอบงาน และการตรวจสอบทางบัญชีต่างๆ ที่ส่งมอบให้ถูกต้องหรือไม่ โดยยังไม่มีการเซ็นรับแต่อย่างใด

“เรากำลังประสานผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบอีกทางหนึ่ง”

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับมรภ.สุรินทร์นั้น ดร.ถนอม กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเข้าไปดูแต่ละปัญหาจะใช้เวลาแก้นานสักเท่าไหร่

“หากเป็นเทวดาจะเสกให้เข้าที่เข้าทางตั้งแต่วันนี้ ผมเข้าไปทำงานวางแผนเชิงระบบ โดยวิเคราะห์ปัญหา กำหนดความสำคัญ ก่อนคำนวณแต่ละปัญหาใช้เวลารวมทั้งหมดเท่าไหร่ ทั้งการเสนอแต่งตั้ง นายกสภา กรรมการสภา และอธิการบดีคนใหม่ แต่ก็จะทำงานให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามรภ.สุรินทร์ กล่าวถึงการประชุมร่วมกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ ให้ทำงานตามเนื้อผ้า ซึ่งไม่ได้มีการเร่งรัด หรือกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด เพียงแต่กำชับ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มรภ.สุรินทร์ แล้ว ปัญหาต่างๆ ต้องไม่มี เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดปัญหาอีกต้องลบทิ้ง

“ปัญหาหนักๆ คสช.แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ปัญหาอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ ก็ถูกถอดถอนเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นที่เหลือไม่ใช่เรื่องหนักแต่ต้องทำด้วยความรอบคอบ ขณะที่อาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้สึกปัญหาเขาได้รับการปลดปล่อยพร้อมร่วมทำงานอย่างเต็มที่”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 497/2559 แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มรภ.สุรินทร์ ดังนี้ นายถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธานกรรมการ, กรรมการประกอบด้วย รศ.อานนท์ เที่ยงตรง, รศ.ศศิวิมล มีอำพล, ผศ.จรูญ ถาวรจักร, นายชวลิต หมื่นนุช, นายอภิมุข สุขประสิทธิ์, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, เจ้าหน้าที่ สกอ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะบุคคลเหล่านี้มีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สภา มรภ.สุรินทร์ ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน มรภ.สุรินทร์ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแต่งตั้ง ผศ.จรูญ ถาวรจักร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มรภ.สุรินทร์

ที่มาภาพ : http://www.cmru.ac.th/news/136
ที่มาข่าว : http://isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/48704-surin25.html

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup