“รืง กโนบติงต็อง” (เรื่อง ตั๊กแตนตำข้าว)

10872541_1523913607858695_1343489863_n

“รืง กโนบติงต็อง” (เรื่อง ตั๊กแตนตำข้าว)
จากคู่มือระบบเขียน ภาษาเขมรถิ่นไทย
ด้วยอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิคยสถาน
โดยนางประชุมพร สังข์น้อย และคณะ
จากหมู่บ้านโพธิ์กอง อ.ปราสาท จ. สุรินทร์
ได้ยกตัวอย่างประกอบ เป็นเรื่องราวประวัติ
ตวามเป็นมาของ “เรือมกระโนบติงต็อง”ที่
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ ที่น่าภูมิใจ
กล่าวถึง

ตาเต็น เดอะ รบ็อฮ น็อง รเติว็ ลัวะ อี
ประตีฮ คแม เมียน มตีฮ………………………
…….พอตา ล๊อบ ด็อล ซเราะ ตาเต็น เนือ็ม
โกนกเมญ ฮัด เรือ็ม ตาม กโนบติงต็อง
เรือ็ม ต่ม ลบ็อดพลีญ โม ลุฮ ซ็อบ ไง

กระโนบติงต็อง จึงมีที่ไปที่มาจากหมู่
บ้านโพธิ์กอง มีหลีกฐานบุคคลปรากฎชัด
เจนและสืบทอดสู่ลูกหลานชุมชนมานตลอด
ครับ

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup