มหกรรม “งานวันท้องถิ่นไทย” ให้รูปธรรมใดต่อการจัดงานช้างสุรินทร์ ?

Untitled-1

# มหกรรม “งานวันท้องถิ่นไทย” #

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อันประกอบด้วย อบจ. เทศบาล อบต. ได้ร่วมใจกันจัดงานวันท้องถิ่นไทย ขึ้น ณ สวน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในช่วงวันที่ ๑๗-๑๙ มี.ค. นี้ เมื่อวานได้ไปร่วมเวทีเสวนา “บทบาทของท้องถิ่นในการบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความมั่งคงและยั่งยืน”

12828393_1171358209548713_1442370706973360675_o

ทำให้ได้รับทราบว่า บทบาทของ อปท. มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบต. ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น เห็นความก้าวหน้าในหลาย อบต.ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า หากทุก อบต. ได้ทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง โดยทำหน้าที่เป็นนักประสาน นักส่งเสริม และนักสนับสนุน แล้ว ประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะอยู่ดี มีความมั่นคง มั่นคั่งและยังยืน แน่นอน เห็นพลังของ อปท.ในการจัดงาน มหกรรมงานวันท้องถิ่นไทย

980139_1171358889548645_2514445071459489072_o

ทำให้หวลคิดไปว่า หากการจัด “งานแสดงช้าง” ของจังหวัดสุรินทร์ หากมอบหมายให้ อปท. เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อให้ทุก อบต. ทุกเทศบาล ได้เปิดตัวนำของดีของแต่ละ อบต. นำเอาศิลปะวัฒนธรรม ออกมาโชว์ ที่สำคัญแต่ละ อบต.และเทศบาล มีงบประมาณของตนเองอยู่แล้ว งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ จะยิ่งใหญ่กว่าที่จังหวัดจัดมาอย่างแน่นอน

12240936_1171358599548674_4613213356125536248_o

 

เขียนโดย  ดร.สุธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
สุรินทร์ร้อยแปด   – เรียบเรียง

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup