จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ทุกภาคส่วนบันทึกลงนาม(MOU) สร้างวินัยร่วมใจกันกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

IMG_1336

นายนิรันดร์  สุรัสวดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์   เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์   ร่วมบันทึกลงนาม(MOU)ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 35 หน่วยงาน  เพื่อประสิทธิภาพการจำกัดขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างวินัย เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ให้ถูกหลักสุขาภิบาล และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1785557383

ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วยการกำจัดขยะมุลฝอยตกค้างสะสม ต้องจัดให้มีศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือคัดแยกเพื่อผลิตแท่งเชื้อเพลิง   ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดทำแผนงานระยะ 5 ปี(พ.ศ.2558-2562)ไปแล้ว   และได้ร่วมบันทึกลงนาม(MOU)บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันให้สำเร็จโดยเร็วอย่างเป็นระบบ ร่วมสร้างวินัยและจิตสำนึกไปยังกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

//////////////////////////////

กัญญรัตน์ เกียรติสุภา  ส.ปชส.สุรินทร์ / ข่าว

 

 

 

 

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup