งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง : มหัศจรรย์งานเลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก (World Elephant Party Extravaganza)

11914574_849134328515832_762407689150375587_n

จังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในนาม “เมืองช้าง” มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย โดยปกติช้างส่วนใหญ่ จะพากันเดินทางไปทำงาน และแสดงตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพทั้งคนและช้าง แต่เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ก็จะพร้อมใจเดินทางกลับสุรินทร์บ้านเกิด เพื่อพบปะญาติพี่น้องและร่วมแสดงในงานแสดงช้าง อันเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์และของชาติไทยของเรา โดยจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 ซึ่งเป็นเสมือนพันธะสัญญาต่อกันที่จะร่วมกันอนุรักษ์งานแสดงช้างให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดจึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับช้างที่เดินทางเข้ามาร่วมแสดงในงานช้างประจำปีของจังหวัดสุรินทร์

งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์กำหนดจัดขึ้นก่อนวันแสดงช้างจริงหนึ่งวัน ซึ่งเป็นวันที่ช้างทุกเชือกต้องเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์ ต่อมาได้ย้ายสถานที่มาจัดที่บริเวณสี่แยกน้ำพุกลางตัวเมืองสุรินทร์ กระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช 2543 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 40 ปี ของการแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างเป็นครั้งแรก จึงได้เปลี่ยนสถานที่ไปจัดที่บริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีถนนกว้าง ต่อมาปีพุทธศักราช 2544 ได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากบริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธรไปจัดที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และอนุสาวรีย์ “กวยกับช้าง” ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองสุรินทร์ และได้กำหนดให้มีการจัดประกวดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างสีสันเพิ่มความสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมมากยิ่งขึ้น กระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด ให้เป็นงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากกิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างกว่า 50 ตัน เพื่อเลี้ยงช้าง จำนวน 269 เชือก นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของจังหวัดสุรินทร์และประเทศไทย…
ต่อมาปีพุทธศักราช 2549 ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจากการจัดโต๊ะอาหารช้างมาเป็นการจัดประกวดรถอาหารเลี้ยงช้างที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยจัดขึ้นอย่างที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสวยงามที่หลากหลายจากการประดับประดาตกแต่งรถอาหารช้างเคลื่อนที่ที่หน่วยงานผู้ส่งเข้าประกวดได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการประดับไฟแสงสีสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง อีกทั้ง ยังได้พบกับขบวนแห่ต้อนรับช้างเข้าเมืองจำนวนมากกว่าสองร้อยเชือก รวมทั้งมีการจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ประกอบในขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ และได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศร่วมนั่งช้างชมเมืองปิดท้ายขบวนดังกล่าวด้วย โดยในแต่ละปี ได้มีการผลัดเปลี่ยนการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองสุรินทร์ในแง่มุมต่าง ๆ นำเสนอผ่านการจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง รวมทั้งนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของดีเมืองสุรินทร์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างมากขึ้นทุกปี
ปี 2558 นี้ จังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ในระหว่างวันที่ 19–20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 16 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
-วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ร่วมเป็นสักขีพยานในการชั่งน้ำหนักอาหารช้างจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ตัน มากที่สุดในโลก และในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไปชมกิจกรรมการประกวดรถอาหารช้าง โดยขบวนรถทุกคันพร้อมกันที่บริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธร พร้อมชมการจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ตันมากที่สุดในโลกนำมาวางบนโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างความยาวกว่า 400 เมตร ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามและสะดุดตาด้วยการนำผ้าไหมลายโบราณที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตร ประดับตลอดแนวโต๊ะอาหารช้าง อีกทั้งชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเมืองสุรินทร์และพิธีมอบรางวัลการประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้างในค่ำคืนเดียวกันนี้
-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ชมขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ซึ่งประกอบด้วย ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่รถอาหารช้างที่ชนะการประกวด ขบวนแห่คุณูปการช้างสารไทย และร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกสถิติขบวนแห่พาเหรดช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก (ช้าง ๒๙๐ เชือก ร่วมในขบวนพาเหรด) โดยตั้งขบวนแห่จากบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ถึงปะรำพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ก่อนจะร่วมเลี้ยงบุฟเฟต์ช้างด้วยอาหารเลี้ยงช้างมากที่สุดในโลก กว่า ๖๐ ตัน บนโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างที่มีความยาวกว่า 400 เมตร

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ยังเป็นการเสริมสร้างรายได้และเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ให้มีความคึกคักน่าสนใจและตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น และขอถือโอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี กับการบันทึกสถิติขบวนพาเหรดช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลกและอาหารเลี้ยงช้างมากที่สุดในโลกในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2558 ที่จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ได้ที่กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-511921 และแสดงความจำนงร่วมบริจาคอาหารเลี้ยงช้างได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-511973 ในวันและเวลาราชการ

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 044-511975 ***

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup