โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ พื้นที่ “สังขะ”

1902718

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.) ได้กำหนดรูปแบบการ จัดการขยะมูลฝอยใหม่ เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยกระบวนการหมักและแปรรูป เป็นพลังงานไฟฟ้าร่วมกับการเผา ในส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

ปัจจุบันการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าขยะอยู่ระหว่างการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ เป็นการชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงานต่างๆ อาทิอบจ.สุรินทร์ เทศบาลตำบลสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ และเอกชน

 

11875625_1663997013812694_2130233550_o
ที่ผ่านมา ประเด็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ทั้งการรื้อภูเขาขยะเก่าเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า การใช้ค่ายทหารเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะ การสร้างโรงไฟฟ้าทับพื้นที่พิพาท นสล.ป่าโคกโชคทับที่ทำกินชาวตำบลตระแสง การคัดเลือกพื้นที่ท่ามกลางกระแสต่อต้านของชุมชนต่างๆ เป็นต้น
ล่าสุด โรงไฟฟ้าขยะมุ่งไปสู่พื้นที่อำเภอสังขะ อย่างแน่นอนแล้ว ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศ ที่สามารถใข้อำนาจพิเศษสั่งการได้ แม้ว่าสถานภาพพื้นที่ในเขตอำเภอสังขะ มีเงื่อนปมปัญหาซับซ้อน มีชาวบ้านประสบปัญหา ด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยถึง 6 ตำบล ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณะประโยชน์ และเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ด้วยพลังของการเมืองท้องถิ่น การหนุนของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข และความอ่อนแอของขบวนองค์กรชุมชน ทำให้อำเภอสังขะวันนี้ ไม่มีเสียงปฎิเสธดังขึ้นสู่สาธารณะ

จังหวัดสุรินทร์ แบ่งกลุ่มพื้นที่จัดตั้งศูนย์ จัดการขยะมูลฝอยรวม 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • กลุ่มที่ 1 อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.สนม อ.โนนนารายณ์
  • กลุ่มที่ 2 อ.ศีขรภูมิ อ.สำโรงทาบ อ.ศรีณรงค์
  • กลุ่มที่ 3 อ.เมือง อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ อ.ปราสาท
  • กลุ่มที่ 4 อ.สังขะ อ.ปราสาท อ.บัวเชด อ.กาบเชิง อ.ลำดวน อ.พนมดงรัก

 

11873353_1664029097142819_4341373114292181375_n

ปริมาณขยะของจังหวัดสุรินทร์ เกิดขึ้นประมาณวันละ 1,300 ตัน กำจัดได้ 145ตัน/วัน คงเหลือขยะตกค้าง 1,155 ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและมีขยะสะสม รวมทั้งสิ้น 72,462 ตัน ปัจจุบันกำจัดไปแล้ว 61,290.75 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84.58 ของ ปริมาณขยะสะสมทั้งหมด

11871786_1663358480543214_507869265_o

ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม ผมตั้งคำถามต่อที่ประชุมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีว่า การจัดการขยะของเทศบาลสุรินทร์ ซึ่งขุดขยะสะสมมาตั้งแต่ปี 2551เขตชุมชนบ้านใหม่ ต.ตระแสง ขึ้นมากองกลางแจ้ง กลางแดด_ฝน แล้วถูกชะล้างลงลำรางสาธารณะ แก้มลิง และลำน้ำชีนั้น เป็นขั้นตอนการกำจัดขยะ ที่ถูกต้องเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร และช่วยให้ยอดขยะสะสม หายไปร้อยละ 84 ด้วยหรือไม่ ไม่มีคำตอบใดๆ ครับ…

loading...

Related posts:

Share

About the author

นายพราวุฒิ ไวรวัจนกุล

หลังแบกเป้เดินทาง ตามถนนนักข่าว/นักเขียน ในเมืองหลวงกว่า 15 ปี ผมกลับบ้าน ขุดสระ ปลูกผัก ทำสวน แต่ก็ยังคันมือคันไม้ สะพายกล้องเข้าป่า บันทึกเรื่องราวผู้คน ธรรมชาติรอบข้างอยู่เสมอๆ แก้ไม่หายครับ