รู้จักความเป็นมา ถนนในเมืองสุรินทร์

Screenshot 2015-07-26 15.45.42

 

ในสมัยก่อน มนุษย์ติดต่อไปมาหาสู่กันโดยเส้นทางเดินเท้า
ต่อมาได้ปรับขยายให้กว้างขึ้น เป็นทางเกวียน รถม้า รถลาก สัญจรไปมาได้
ระยะแรกถนนเหล่านี้ ยังไม่ได้มีชื่อ และยังเป็นดินหรือหินลูกรัง
ต่อเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น ถนนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีชื่อกำกับ
เพื่อใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ในชุมชนได้อย่างเป็นสากล

ถนน ธนสาร ถนนสายแรกของเมืองสุรินทร์

ถนน ธนสาร ถนนสายแรกของเมืองสุรินทร์


( 1 ) ” ถนน ธนสาร ถนนสายแรกของเมืองสุรินทร์ “
ถนนเส้นนี้ถูกควบคุมการสร้างโดย หลวงธนสารสุทธารักษ์( หลวงหว่าง)
ผู้ว่าราชการ(ผู้รั้ง)คนแรกของเมืองสุรินทร์ สมัยรัชกาลที่5 ปีพศ. 2438
ตรงกับสมัยพระพิชัยนครบวรวุฒิ (จรัญ)เป็นเจ้าเมืองสุรินทร์
เริ่มแรกเป็นถนนดิน จากทิศเหนือไปทิศใต้ ผ่าใจกลางเมือง ทั้งสองข้างทางถนนธนสารปลูกต้นไม้ ร่มรื่น(คงตามแบบราชดำเนิน) ถนนธนสารสร้างโดยแรงงานของบรรพบุรุษชาวสุรินทร์แท้ๆ เพราะการสร้างถนนสมัยก่อน
ใช้แรงงานคนและช้าง การตั่งชื่อถนนจึงเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สร้างและ
ผู้ปกครองเมืองในขณะนั้นการสร้างถนนในเมืองสุรินทร์ ได้ตั้งชื่อถนนตาม
ชื่อนามสกุล-ราชทินนาม ของบุคคลสำคัญในท้องถิ่น เป็นกุศโลบายที่ดี
เพราะถนนจะคงอยู่อีกนานอนุชนรุ่นหลังจะได้รำลึกถึง ผู้ให้สร้าง

ถนน กรุงศรีใน - กรุงศรีนอก ถนนรอบกำแพงเมืองชั้นใน

ถนน กรุงศรีใน – กรุงศรีนอก ถนนรอบกำแพงเมืองชั้นใน

 


( 2 ) ” ถนน กรุงศรีใน – กรุงศรีนอก ถนนรอบกำแพงเมืองชั้นใน “
พระกรุงศรีบุรีรักษ์ ผู้ว่าราชการ (ผู้รั้ง)ของเมืองสุรินทร์ ชื่อถนน” กรุงศรี ”
เส้นนี้ จึงเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้ที่ปกครองเมืองสุรินทร์
นอกจากนั้น ถนนกรุงศรีใน-กรุงศรีนอก เป็นถนนที่สร้างล้อมรอบคูน้ำกำแพงเมืองปะทายสมันต์ โบราณชั้นใน

ถนน สนิทนิคมรัฐ หรือ ย่านหวยโหล่

ถนน สนิทนิคมรัฐ หรือ ย่านหวยโหล่


( 3) ” ถนน สนิทนิคมรัฐ หรือ ย่านหวยโหล่ “
ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางขวาง หัวถนนอยู่ทางทิศตะวันตก (หลังสถานีรถไฟ)
ท้ายถนนอยู่ทิศตะวันออกเรียกตามโบราณว่า ถนนขวางตะวัน
โบราณจะถือว่าให้ใช้ชื่อถนน ตามตำแหน่งราชทินนาม ของเจ้านายที่รับราชการอยู่ในขณะนั้น หลวงสนิทนิคมรัฐ เป็นลูกหลานเจ้าเมืองสุรินทร์
รับราชการทีสุรินทร์ บ้านพักอยู่ข้างศาลหลักเมือง สายตระกูล จรัญยานนท์
แต่โบราณ ผู้สร้างถนน ใช้หลักการตั้งชื่อถนนตามการโคจรของดวงอาทิตย์
คือ ถ้าหัวถนนที่เริ่มจากทิศตะวันออกท้ายถนนสุดทางทิศตะวันตก
เรียกว่า ถนนตามตะวัน จะใช้พระนามของข้าหลวงต่างพระองค์และโอรส
รวมทั้งราชทินนามเจ้าเมืองใช้เป็นชื่อถนน (อุบล-โคราช มีเยอะ)
แต่ถ้าเป็นถนนที่เริ่มจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ เรียกว่า ถนนขวางตะวัน
จะใช้นามสายสกุลของตำแหน่งเจ้านายที่ร้บราชการในเมืองขณะนั้น

ถนนสุริยราข

ถนนสุริยราข

 


( 4 ) ” ถนน สุริยราช – พระยา สุริยราชวรภัย “
ท่านผู้นี้เป็นผู้ว่าราชการเมืองสุรินทร์ ในช่วงปี 2471 – 2476
เป็นผู้สร้างศาลากลาง (ถนน สุริยราช อยู่ข้างๆศาลากลาง หลังจวนผู้ว่า)
ที่ว่าการอำเภอ โรงเรียนเกษตรฯ โรงเรียน สวค.ฯ
ถนน สุริยราช คืออนุสรณ์รำลึกถึงท่าน พระยา สุริยราชวรภัย
พระยา สุริยราชวรภัย ท่านได้รับผลกระทบจากกบฎ บวรเดช ปี 2476
เนื่องจากสถานีรถไฟเมืองสุรินทร์ เป็นสถานีรถไฟสุดท้าย คือจุดสิ้นสุด
มีการปะทะกันของทหารกบฎบวรเดชบริเวณสนามกีฬาในปัจจุบัน ทหารของกบฎบวรเดชหนีทัพเข้าเขตเขมร-อินโดจีน ผ่านช่องเขาบ้านด่าน-ช่องจอม โดยเกีวยนและม้า อีกไม่กี่ปี ก็มีการสร้างอนุสาวรีย์พิทักรัฐธรรมนูญ
ที่หน้าศาลากลาง จ.สุรินทร์ เป็นแห่งแรกของประเทศ

ถนน ปัทมานนท์ ถนนที่ยาวที่สุดในสุรินทร์ กม.0 - อ ท่าตูม

ถนน ปัทมานนท์ ถนนที่ยาวที่สุดในสุรินทร์ กม.0 – อ ท่าตูม

 


( 5 ) ” ถนน ปัทมานนท์ ถนนที่ยาวที่สุดในสุรินทร์ กม.0 – อ ท่าตูม “
ปัทมานนท์ เป็นนามสกุล ของนายช่างแขวงการทางผู้ควบคุมการสร้างถนน
ชื่อ นายช่าง วีรพล ปัทมานนท์ เป็นข้าราชการต่างถิ่น ไม่ใช้ชาวสุรินทร์
” ปัทมานนท์ ” เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานมาจากร.๖

ptn – surin

 

loading...

Related posts:

Share

About the author

Ptn-Surin

ชายหนุ่มวัยกลางคน ที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ , คนที่หลับตาแล้ว สามารถเล่า ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา มาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสังคม เศษฐกิจ สังคม การเมืองสุรินทร์