เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรและการเก็บข้อมูลพิกัดแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)

8

นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรและการเก็บข้อมูลพิกัดแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ในพื้นที่ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อม ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ และผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพิกัดแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 16, 18 และ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 80.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ต่อไป

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup