อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

11183079_937631342953665_1119338335_o

นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสุรินทร์ประสบวาตภัยอำเภอจอมพระ เมื่อวันที่ 26 เมายน 2558 ในพื้นที่ หมู่ที่ 8,10,16,18 ตำบลเมืองลีง รวม 74 ครัวเรือน และหมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง รวม2 ครัวเรือน รวมประสบวาตภัย 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน 76 ครัวเรือน นั้น นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ อำเภอจอมพระและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของสำรองจ่ายไปเยี่ยมเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลากลางหมู่บ้านหลวงอุดม ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ และได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

///////////////////////////
สมทรง เผือกผล ส.ปชส.สุรินทร์ / ข่าว

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup