ทำไม อัจฉรา ภาณุรัตน์ ไม่ได้รับการทูลเกล้า เพื่อเป็นอธิการบดี ม.ราชภัฎสุรินทร์

1view_resizing_images.php

เรื่องนี้ น่าจะมาจากปมปัญหาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประมาณปี ๒๕๕๐ หรือก่อนหน้านั้น ในขณะที่เธอเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประเด็นที่ถูกกล่าวหา ถูกร้องเรียน จะเป็นประเด็นใดบ้าง มาติดตามดูรายละเอียดกัน
๘ มกราคม ๒๕๕๑ เธอถูก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ แจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ ให้ดำเนินคดีกับเธอในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ ออกคำสั่งที่ ๑๖๓/๒๕๕๑เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสวน นางอัจฉรา ภาณุรัตน์ ตามการชี้มูลกล่าวหาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่๔ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เธอแก้เกมส์อย่างไร ทั้งที่๒ เรื่องที่พูดถึง ก็ถือว่าหนักและแทบดิ้นไม่หลุดแล้ว

๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (โดยใคร พวกใคร ใครแต่งตั้ง ใครได้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ใคร เพื่อประโยชน์สถาบันหรือนักศึกษาหรือเปล่า) มาดู รายละเอียด สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีการประชุม ครั้งที่๑๑/๒๕๕๑ ได้มีมติ ให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกกณฑ์และคุณสมบัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ปี ๒๕๔๗ (ของเก่ามีไว้อย่างไร ไม่ดีอย่างไร ทำไมแก้ไข แก้ไขเพื่อประโยชน์ใคร) โดยให้ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอิการบดี(เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกตั้งกรรมการสอบ ถูกดำเนินคดีอยู่ อยู่ในตำแหน่งแล้ว การสอบสวน การดำเนินคดี จักสะดวกและได้รับความร่วมมือในด้านพยานเอกสาร พยานบุคคลไหม ข้อนี้ ท่านผู้อ่านพิจารราเอง) โดยนางอัจฉรา ร่วมอยู่ในที่ประชุมและร่วมลงมติ (ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ได้เสียกับตนโดยตรง)แก้ไขข้อบังคับครั้งนี้ด้วย เรื่องนี้ เป็นเรื่องความถูกต้องดีงาม เป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม ซึ่งอย่าได้เทียบกับสปิริต ความรับผิดชอบของบุคคลที่ควรมี โดยเฉพาะผู้บริหารในสถานศึกษา หรือนักการเมืองประเทศที่สมควรยกย่อง อาทิในยุโรป หรือญี่ปุ่น เกาหลี ในเอซียใกล้บ้านเรา ท่านผู้อ่านพิจารณาเอาได้

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ในการประชุมที่ ๑๔/๒๕๕๑ ได้มีมติให้นำชื่อเธอ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ เพื่อนำรายชื่อ ทูลเกล้า เพื่อโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นอธิการบดีฯ ทั้งที่เธออยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องผิดวินัยอย่างร้ายแรง ย้อนไปดูการประชุมสภา เรื่องแก้ไขข้อบังคับ และย้อนไปดู เรื่องที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตั้งกรรมการสอบ เรื่องที่สำนักงานตรวจเงิน(ส.ต.ง.)แผ่นดินภูมิภาคที่๔ชี้มูล เธอเกรงกลัวต่อความผิด ต่อกฎหมายไหม ให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามสำนักงานคระกรรมการอุดมศึกษาไหม แล้วใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์ มหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาได้หรือเสีย แล้ว สกอ.หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จักทำอย่างไร ข้อนี้ อยากจะให้คิดว่า หากเป็นท่านผู้อ่านจะทำอย่างไร?

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไม่นานจนเกินไป มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือที่ ศธ.๐๕๔๖.๑/๐๕๒ถึงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยนำชื่อ นางอัจฉรา ภาณุรัตน์ เพื่อให้สำนักงาน นำรายชื่อ กราบทูลเกล้าเสนอ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุรินทร์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ศธ ที่๐๕๐๙(๕)/๑๙๒๗ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่องขอส่งคืนการเสนอเพื่อทรงพระกรุราโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี โดยแจ้งว่า นางอัจฉรา อยู่ในระหว่าง ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (เรื่องนี้ คณะกรรมการสภา นายกสภา และนางอัจรา ทราบหรือไม่ ว่า มีการตั้งกรรมการสอบ มีการดำเนินคดี ข้อนี้ท่านผู้อ่าน คงทราบดีแล้วเหมาะหรือไม่ ในการนำเสนอชื่อเพื่อกราบบังคมทูล เป็นการกระทำควรหรือมิควร ท่านก็คงทราบดีเช่นกัน)

สำนักงานคณะกรรมการจึงส่งเรื่องคืน เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยฯสรรหาผู้มีความเหมาะสมเพื่อนำรายชื่อทูลเกล้า โปรดแต่งตั้งเป็นอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย และขุมโครงข่าย ของนางอัจรา จักทำอย่างไร จักยอมทำตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือไม่อย่างไร จะมีผลดีผลเสียแก่สถาบันและนักศึกษาอย่างไร ต้องกลับไปเพื่อศึกษาหรือทบทวน ในเรื่องอำนาจหน้าที่ ของ สกอ.หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จากตอนที่ ๑ ที่ได้นำเสนอก่อนหน้าแล้ว โปรดติดตามในตอนที่ ๓

เขียนโดย ทนายคราศรี ลอยทอง
ภาพประกอบ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

loading...

Related posts:

Share

About the author

ทนายคนยาก

ทนายคราศรี ลอยทอง ประวัติ ทนายคราศรี ลอยทอง อายุ ๕๕ ปี เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์๒สมัย ประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง ดูแลกองสาธารณสุข มาสองสมัย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา สภาทนายความสุรินทร์ และกรรมการสภาทนายความภาค๓ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสื่อในท้องถิ่น กลุ่มนักคิดนักเขียนสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ ที่ปรึกษากฏหมายเพจสุรินทร์ร้อยแปด นักจัดรายการวิทยุ ทางคลื่น วีอาร์เรดิโอ 104.00 MHz สื่อมวลชนอิสระ นำเสนอแนวคิดเรื่องสังคมและการเมือง