คืบหน้าตรวจถนน จ.สุรินทร์ 71 ล้านบาท

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง วันนี้มีความคืบหน้ากรณีตรวจสอบโครงการจ้างปรับปรุงถนน  ที่จังหวัดสุรินทร์มูลค่ากว่า 71 ล้านบาท ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

การตรวจสอบโครงการจ้างปรับปรุงถนนทางหลวง สายสุรินทร์-ศรีขรภูมิ และสายสุรินทร์-สังขะ จัดทำโดยแขวงการทางสุรินทร์ใช้เงินแผ่นดินรวมกว่า 71 ล้านบาท ถนนทั้ง 2 สายก่อสร้างเดือนเมษายนปี 2557 แล้วเสร็จและส่งมอบงานเดือนสิงหาคมปี 2557 แต่ว่าทั้ง 2 สาย ใช้งานเพียงกว่า 1 เดือนก็ชำรุดแล้ว

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับ สตง.โดยลงพื้นที่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ตรวจสอบถนนทั้ง 2 สายตามที่ชาวบ้านส่งข้อมูลร้องเรียน รวมทั้งขยายผลจากข้อมูลของผู้อำนวยการแขวงการทางสุรินทร์ ซึ่งยืนยันว่า ใช้วัสดุก่อสร้างถูกต้องตามสัญญา แต่ถนนแสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู,ถ่ายภาพสร้างอยู่ในช่วงหน้าฝนจึงมีน้ำท่วมขัง ชั้นดินที่อยู่ใต้ถนนจึงอ่อนตัว ประกอบกับโครงการนี้ไม่ใช่การก่อสร้างใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงถนนเดิมที่ชำรุดให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

การตรวจสอบในตอนนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ ว่างานดังกล่าวทำถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงต้องใช้วิธีทดสอบหาค่าชั้นดินที่บดอัดของถนนทั้ง 2 สายนี้โดยใช้รถแบคโฮเจาะพื้นถนน ขุดลึกลงไป 80 เซ็นติเมตร ปรับพื้นดินให้มีขนาดกว้าง-ยาว 50*50 เซ็นติเมตร โดยเจาะ 3 จุด จากนั้นนำดินที่ขุดได้ทดสอบค่าความหนาแน่น เมื่อได้ค่าแล้ว จึงนำไปเทียบกับค่ามาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด

โดยผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินที่บดอัด ใต้พื้นผิวถนนทั้ง 2 สายนี้ พบว่าไม่ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เพราะมีค่าไม่ถึง 95%

ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวของถนนทั้ง 2 สาย สตง.เห็นว่าการซ่อมแซมยังอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน ตามสัญญารับประกันคุณภาพผลงาน 2 ปี

ล่าสุด การตรวจสอบโครงการนี้มีความคืบหน้า โดยผู้ว่า สตง.ให้ความเห็นชอบ ตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เสนอแล้ว คือให้แจ้งผลการตรวจสอบตามกฎหมายตรวจเงินแผ่นดินปี 2542 มาตรา 44 ว่าการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทั้ง 2 สาย มูลค่ากว่า 71 ล้านบาทของแขวงการทางสุรินทร์มีข้อบกพร่อง จึงให้ตั้งคณะกรรมการทดสอบความหนาแน่นของชั้นผิวถนนเพิ่มเติม โดยไม่ใช่หน่วยงานที่เคยทำการทดสอบมาแล้ว และตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับ โดยให้แจ้งผลดังกล่าวต่อ สตง.ภายใน 60 วัน

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup