สุรินทร์นำร่องจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งช่วยเหลือเด็กออกเรียนกลางคัน

10432117_866661953367026_6470935292778387826_n
วันนี้ (17 ธ.ค. 57) เวลา 09.30 น. ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ (นายทองสุข รวยสูงเนิน) นำทีมคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ฯ เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจัง หวัดสุรินทร์ (นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์) ที่ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.สุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัดสุรินทร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดสุรินทร์ได้เน้นการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ติดตามช่วยเหลือ เฝ้าระวังไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา…
หากเด็กหลุดออกจากระบบก็จะมีการช่วยเหลือติดตาม และดึงเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.3) /ฝึกอาชีพระยะสั้นให้เด็กตามความต้องการของเด็ก เพื่อจักได้นำไปประกอบสัมมาอาชีพ เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป ในการนี้ ท่านรอง ผวจ. วินัย ได้ให้โอวาทต่อคณะกรรมการฯ และขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ปวารณาตนเข้ามาช่วยเหลือสังคม ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ต้องใช้จิตสาธารณะ ในอันที่จะร่วมมือกันทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์โดยแท้...ลูกหลานใครเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (ไม่จบ ม.3) และออกไปจากระบบแล้ว

สามารถ แจ้งคณะกรรมการเข้าไปช่วยเหลือได้ที่ 0-4451-4524

 

 

ข่าวโดย คณะทำงานด้านสื่อสารรณรงค์ โครงการจังหวัดปฏิรูปการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup