ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของหมอช้างและควาญช้างประเทศไทย

10636127_10202896230199120_7576042577603909864_n

กำหนดการวันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.00 น. สาธิตการทำเชือกปะกำโดยหมอช้างจังหวัดสุรินทร์
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของช้างต่อสังคมไทยยุคปัจจุบัน” โดย
ดร. พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
10.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ช้างเอเชียกับแนวทางการอนุรักษ์”
– “สถานการณ์ช้างในเอเชีย” โดย คุณริชาร์ด ซี. แลร์
– “สถานการณ์ช้างในประเทศไทย” โดย คุณหมอปรีชา พวงคำ
-“สถานการณ์ช้างในอีสาน” โดย คุณสมโรจน์ คูกิตติเกษม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. เวทีเสวนา “การสืบทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงช้าง”

ผู้ร่วมเสวนา : ครูบาอินทร์ แผนวิชิต
ครูบาหมิว ศาลางาม
อาจารย์บุญยัง บุญเทียม
นายลุน ศาลางาม
นายเสมียน แสนดี
น.สพ. ปรีชา พวงคำ
คุณริชาร์ด ซี. แลร์
คุณเสถียร ใจคำ
คุณสมโรจน์ คูกิตติเกษม
ดร.บุญทา ชัยเลิศ

ผู้ดำเนินการเสวนา : ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ นายอัษฎางค์ ชมดี และนางสาวพัทธนันท์ โอษเจษฎา

17.00 – 17.30 น. เดินทางไปแค้มป์อาณาจักรช้างสุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 22.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้
22.00 – 22.30 น. กลับเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศั

 

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup