s-3291

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญชมงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2558 วันที่ 29–30 กรกฎาคม นี้

Tweet นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 29–30 กรกฎาคม 2558 ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประจำปีที่มีความสำคัญยิ่งของชาวสุรินทร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมอีสานใต้ อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา…

Share
11784027_432577350261376_843600049_o

พลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง จัดเวทีครั้งที่ 2 ประเด็น “นโยบายเศรษฐกิจชายแดน”

Tweet เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 คณะทำงานพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง ได้จัดโครงการ พลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง ครั้งที่ 2 ในประเด็น “นโยบายเศรษฐกิจชายแดน” โดยการเชิญภาคีเครือข่ายต่างๆมาเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ชั้น 2 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.ดำเกิง โถทอง อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดเผยว่า คณะทำงานพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆขององค์กรภาคประชาชน เครือข่ายประชาสังคม และบุคคล ที่อยากเห็นการเกิดการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างในจังหวัดสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพ…

Share
ถนนสุริยราข

รู้จักความเป็นมา ถนนในเมืองสุรินทร์

Tweet   ในสมัยก่อน มนุษย์ติดต่อไปมาหาสู่กันโดยเส้นทางเดินเท้า ต่อมาได้ปรับขยายให้กว้างขึ้น เป็นทางเกวียน รถม้า รถลาก สัญจรไปมาได้ ระยะแรกถนนเหล่านี้ ยังไม่ได้มีชื่อ และยังเป็นดินหรือหินลูกรัง ต่อเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น ถนนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีชื่อกำกับ เพื่อใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ในชุมชนได้อย่างเป็นสากล ( 1 ) ” ถนน ธนสาร ถนนสายแรกของเมืองสุรินทร์ “ ถนนเส้นนี้ถูกควบคุมการสร้างโดย หลวงธนสารสุทธารักษ์( หลวงหว่าง) ผู้ว่าราชการ(ผู้รั้ง)คนแรกของเมืองสุรินทร์ สมัยรัชกาลที่5 ปีพศ….

Share
11017225_987169578011079_8574297142862503046_o

อบต.พลวงรับร้องทุกข์ชาวบ้าน เร่งประสานงานสร้างลาดยางแทนทางเกวียน

Tweet ความคืบหน้า กรณีประชาชน นักเรียนบ้านอำปึลกง ร้องทุกข์ต่อ นายกฯอบต.บ้านพลวง .ปราสาท จ.สุรินทร์ ต้องการถนนลาดยางเพื่อความสะดวกในการสัญจรนั้น ล่าสุดเมื่อวันมี่ 14 ก.ค ที่ผ่านมา คณะทีมช่างโยธาจาก อบจ.จังหวัดสุรินทร์และอบต.บ้านพลวง ลงพื้นที่ทำการสำรวจเส้นทางกำหนดจุดเพื่อเตรียมข้อมูลการก่อสร้าง โดยมี นาย เลียงศักดิ์ เผยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง รองนายกฯ ผอ.และรอง ผอ.ร.ร.บ้านอำปึลกง ร่วมลงพื้นที่ด้วย นาย ปัญจพัฒน์ ทองนำ ชาวบ้านบ้านอำปึลกง เปิดเผยว่า…

Share