มรภ.สุรินทร์วุ่น! กรรมการสภา ล่ารายชื่อ ให้นายกฯ เปิดประชุมสภา‏

มรภ.สุรินทร์ วุ่น! กรรมการสภาล่ารายชื่อให้นายกฯ เปิดประชุมสภา หลังไม่เปิดประชุม มากว่า 3 เดือน เพื่อตั้งรักษาการอธิการบดี สรรหาคณบดี 5 คณะ และ สรรหาอธิการบดีคนใหม่ โปรยใบปลิว ขึ้นป้ายคัทเอ๊าททั่วมหาวิทยาลัย

ภาพ / ข่าว จาก ศูนย์ข่าว surinnews.com

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย.56 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า จากกรณีที่เกิดความวุ่นวายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ( มรภ.)สุรินทร์ ที่ไม่สามารถแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีได้ หลังจาก นายสิทธิพร หวังดี รักษาการอธิการบดีคนก่อน ครบวาระไปเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2556 ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีคนใหม่ เพื่อให้งานของมหาวิทยาลัย เดินหน้าไปได้ อย่างไม่ติดขัด แต่นายเกษม จันทร์แก้ว นายกสภา มรภ.สุรินทร์ กลับไม่ยอมเรียกประชุมสภา ตั้งแต่เดือน มี.ค. จนกระทั่ง ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้ว

 

คณะกรรมการสภา มรภ.สุรินทร์ จำนวนหนึ่งในสี่ มีนายสมพงษ์ ทองอร่าม นายสมใจ อินทานนท์ นายสราวุธ ตันติวัฒน์ นายประวัติ สมเป็น นายฉัตรชัย ศรีมาลา และนายสิทธิพร หวังดี จึงได้ลงนามในบันทึกข้อความของ มรภ.สุรินทร์ ลงวันที่ 12 มิ.ย.56 ถึงนายกสภา และกรรมการสภา มรภ.สุรินทร์

เรื่อง ขอให้มีการเปิดประชุมสภา มรภ.สุรินทร์ เพื่อแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี สรรหาคณบดี 5 คณะที่จะครบวาระในวันที่ 14 ก.ค.56 ซึ่งจะต้องทำการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระภายใน 60 วัน และสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (นางอัจฉรา ภาณุรัตน์ ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ) หลังจากที่ มีแต่รักษาการอธิการบดีมา 3 แล้ว เพราะเชื่อว่าทุกปัญหาจะแก้ไขได้ ถ้าเปิดประชุมสภา มรภ.สุรินทร์

นอกจากนี้ ภายใน มรภ.สุรินทร์ ตามตึก-อาคารเรียน ต่างๆได้มีการติดตั้งป้ายไวท์นิลล์คัทเอ๊าท์ ขนาดใหญ่ มีข้อความเรียกร้อยให้นายกสภาฯ เรียกประชุมสภา มรภ.สุรินทร์โดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานกิจการต่างๆใน มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัด ชะงักงันเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่ นักศึกษา มรภ.สุรินทร์ รายหนึ่งกล่าวว่า เมื่อเห็นป้ายดังกล่าวแล้ว ตนรู้สึกไม่สบายใจ จากที่ได้ดูข้อความมันก็น่าจะเป็นไปตามที่มีการร้องขอ ถ้าคนที่เป็นผู้นำ มีความกล้าหาญจริง

 

 

นายสมพงษ์ ทองอร่าม กรรมการสภา มรภ.สุรินทร์ (คนกลาง) กล่าวว่า การติดป้ายดังกล่าว เพื่อสื่อถึงนายกสภา มรภ.สุรินทร์ โดยตรง ว่าครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย มีความต้องการให้มีการประชุมสภา มรภ.สุรินทร์ หลังกรรมการสภาหนึ่งในสี่ ได้ดำเนินการเรียกร้องให้มีการประชุมมาแล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่งนายกสภา มรภ.สุรินทร์ก็ยังไม่ได้จัดให้มีการประชุมแต่อย่างใด

ขั้นตอนต่อไปตนและคณะครูอาจารย์ คงต้องประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง หลังการออกมารียกร้องในข้อกฏหมายและเชิงพฤติกรรมด้วยการติดป้ายเรียกร้อง เพื่อให้นายกสภา มรภ.สุรินทร์ ได้รับทราบปัญหา หากนายกสภา มรภ.สุรินทร์ ยังคงทำนิ่งเฉย จะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องครั้งใหญ่ต่อไป กระแสครู บาอาจารย์ มรภ.สุรินทร์ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นด้วยและอยากให้มีการประชุมสภาฯ

 

นายธงชัย วงศ์เสนา อาจารย์อาวุโส มรภ.สุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะเบิกค่าตอบแทนในการสอนไม่ได้มากว่า 3 เดือนแล้ว เพราะไม่มีผู้บริหารที่จะเซ็นอนุมัติเบิกจ่าย

ด้าน นายประวัติ สมเป็น กรรมการสภา มรภ.สุรินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ มรภ.สุรินทร ไม่มีผู้บริหาร ทำให้การเข้าชี้แจงเรื่องงบประมาณ ต่อคณะกรรมมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏรไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ มรภ.สุรินทร์ ต้องเสียประโยชน์ที่จะได้รับงบประมาณมาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

นายสมใจ อินทานนท์ กรรมการสภา มรภ.สุรินทร์ กล่าวว่า การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 103  อัตรา คณาจารย์เกรงว่าการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความไม่ถูกต้องและยุติธรรม ต้องดำเนินการโดยผู้บริหารที่ชอบด้วยกฎหมาย

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup