อบจ.สุรินทร์ เชิญชวนอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556

464179_10150826881805929_1751836117_o

องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนร่วมอุปสมบทหมู่ในงานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556 นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อ ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ของจังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง พิธีทำขวัญนาคหมู่ การจัดขบวนแห่นาคด้วยช้าง จากวัดแจ้งสว่าง ถึงวังทะลุ พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลปู่ตา วังทะลุ และจัดพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครอุปสมบทหมู่ในงานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกีย รติฯ ประจำปี 2556 โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างเลี้ยง บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

 

 

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup