2 วัน ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์สุรินทร์ ตาย 1 ศพ เจ็บ 8 ราย


นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ว่า จังหวัดสุรินทร์มีการตั้งจุดตรวจรวม 34 จุดตรวจ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 1,104 คน จุดตรวจรอง/จุดสกัดกั้นในชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 919 จุด บนถนนสายรอง ถนน อบต./หมู่บ้าน สายตรวจเฉพาะกิจจำนวน 46 ชุด และโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ จำนวน 21 จุด

ข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 วันที่ 11-12 เมษายน 2556 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 9 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 8 คน

อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมืองสุรินทร์ สนม ศีขรภูมิ เกิดอุบัติเหตุอำเภอละ 2 ครั้ง อำเภอพนมดงรัก จอมพระ เขวาสินรินทร์ เกิดอุบัติเหตุอำเภอละ 1 ครั้ง อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ 11 อำเภอ ได้แก่ ชุมพลบุรี ท่าตูม กาบเชิง ปราสาท สังขะ ลำดวน รัตนบุรี บัวเชด ศีรณรงค์ โนนนารายณ์ และสำโรงทาบ ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการหลักรวม 46,577 คัน อำเภอที่มีการเรียกตรวจสูงสุด ได้แก่อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 22,913 คัน รองลงมาได้แก่อำเภอท่าตูม จำนวน 5,691 คัน และเรียกตรวจต่ำสุด ได้แก่ อำเภอโนนนารายณ์ จำนวน 206 คัน


บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ จ.สุรินทร์ตามจุดต่าง ๆ

ถนนเซราะกราว-สะเร็น(ถ.ศิริรัฐ)


ถนนเซราะกราว-สะเร็น(ทางเข้าห้วยเสนง)


บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง


อ่างอำปึล สำหรับผลการดำเนินคดี 10 ข้อหาหลัก พบผู้กระทำผิดกฎหมายรวม 16,791 ราย พบการกระทำผิดกฎหมายสูงสุด คือ ไม่มีใบขับขี่ 4,659 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 4,469 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,527 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 1,613 ราย ช่วงอายุผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ 15- 19 ปี จำนวน 3,919 คน คิดเป็นร้อยละ 23 อาชีพผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ รับจ้าง จำนวน 4,747 คน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมา คือ เกษตรกร จำนวน 4,127 คน คิดเป็นร้อยละ 24 เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกดำเนินคดี จำนวน 32 คน ข้อหา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่มีใบขับขี่ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ไม่สวมหมวกนิรภัย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และมอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.

ข่าว  – สมทรง เผือกผล ส.ปชส.สร.
ภาพ –  เฟสบุ๊ค สุรินทร์ 108
บก.ข่าว สรวิช ขุมทอง

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup