ธกส. สุรินทร์ รวมใจสู้ภัยแล้ง‏ มอบถังน้ำ 2 พันลิตร 99 ใบ ช่วยเหลือชาวบ้าน

ภาพ / ข่าวจาก ศูนย์ข่าว surinnews.com

ธ.ก.ส.เมืองช้าง จัดโครงการรวมใจสู้ภัยแล้ง มอบถังน้ำ 2 พันลิตร 99 ใบ กระจายช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยแล้งหลังประชาชนขาดน้ำทั้งจังหวัด  17 อำเภอ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2556 ที่ผ่านมา  เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สุรินทร์  นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร   ผวจ.สุรินทร์  นายชวลิทร์ สายหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาตอนล่าง ธกส. และ นายณรงค์  งามพริ้ง  ผอ. สนง.ธ.ก.ส.จ.สุรินทร์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ  และปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำพร้อมภาชนะกักเก็บน้ำ  ภายใต้โครงการ “ธ.ก.ส.รวมใจสู้ภัยแล้ง ”เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หลัง จ.สุรินทร์ ได้ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ทั้งจังหวัด จำนวน 17 อำเภอ 122 ตำบล 1,524 หมู่บ้าน

จัดขึ้นโดย สนง.ธกส.สุรินทร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และประชาชนทั่วไปที่ประภัยแล้งได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและลูกค้า ธ.ก.ส.ประชาชนทั่วไป เพื่อประสานความร่วมมือ กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารตามกรอบนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

ซึ่ง ธ.ก.ส.สุรินทร์ ได้มอบถังกักเก็บน้ำประเภทป้องกันแสงยูวี ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 99 ใบ ให้กับชุมชนโรงเรียนสำหรับเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายน้ำและมอบน้ำเพื่อการ อุปโภค ให้กับผู้ประสบภัยแล้ง ณ. บริเวณ อบต. ที่ทำการหมู่บ้าน ตำบล วัด และโรงเรียน ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ จ.สุรินทร์ ได้ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)แล้วทั้งจังหวัด จำนวน 17 อำเภอ 122 ตำบล 1,524 หมู่บ้าน และพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและรุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขา และแหล่งน้ำดิบต่างๆในพื้นที่มีปริมาณลดลงอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก บางพื้นที่ไม่มีน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประกอบกับในช่วงนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งร้องเรียนผ่าน สื่อมวลชนจำนวนมาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จึงได้กำหนดแผนงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติประจำ ปี 2556 โดยจัดทำโครงการ ธ.ก.ส.รวมใจสู้ภัยแล้ง   ซึ่งเป็นแผนงานให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่รถน้ำเคลื่อนที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น  โดยการร่วมมือกันกับส่วนราชการทุกภาคส่วนดังกล่าว
 


ด้าน นายชวลิทร์ สายหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาตอนล่าง ธกส.  กล่าว ว่า ธกส.เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธกส.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ธกส.อยู่คู่กับชาวบ้านมาตลอดจึงจัดโครงการ ธกส.รวมใจสู้ภ้ยแล้ง

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งประเทศ ทุกจังหวัดโดยมีงบประมาณและเป้าหมายจังหวัดละ1ล้านบาท โดยร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต.ฯลฯ หากงบประมาณ 1 ล้านบาท หากจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งหนักก็สามารถเสนอขออนุมุติเพิ่มเติมได้อีก โครงการ ธกส.รวมใจสู้ภัยแล้ว ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท โดยจะกระจายไปยังทุกๆภาคส่วน

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup