• ภาพประกอบจาก Internet ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา
  May 4, 2015

  นายสุ่น ต้นตระกูล เมืองสุรินทร์ (2)...

  Tweet นายสุ่น เจ้าเมืองสุรินทร์ ท่านที่4 และ นางดาม มีลูก 8 คน ลูกๆแต่ละคน ก็เป็นต้นสาย ต้นทาง ของนามสกุลที่ใช้กันในเมืองสุรินทร์ ครั้งที่แล้ว ได้เล่า...
 • 11188233_10206004416806050_8282329996353518902_n
  May 4, 2015

  ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ที่ปรึกษาด้าน ก...

  Tweet บ่อยครั้งที่สุรินทร์ร้อยแปด มีเรื่องขัดแย้งต่อการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม พัฒนาเศษฐกิจ ในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งเกิดจากความไม่รู้ในวงใน แล...
 • Screenshot 2015-05-04 00.35.24
  May 4, 2015

  VDO รายงานความเสียหายกรณีพายุฤดูร้อนเข้า...

  Tweet เมื่อเย็นวันที่ 3 พษฤภาคม 2558  ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบริเวณในตัวชุมชนเขตเทศบาลระแงง อ.ศัขรภูมิ เพียง 20 นาทีสร้างความเสียหาย ให้กับบ้านเรือน...
 • 10648257_4544961159160_8662685943588427943_o
  May 4, 2015

  ปอลี แก้วปลั่ง ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน...

  Tweet ที่ปรึกษาสุรินทร์ร้อยแปด ไม่ได้เป็นได้ง่าย ๆ เพราะว่าสุรินทร์ร้อยแปดคือเป้าใหญ่ การเปิดตัวว่าท่านเป็นที่ปรึกษาของเรา นั้นแปลว่าท่านยินดีที่จะร่ว...
 • 11194780_1628177014061361_1803588525_o
  May 2, 2015

  บั้งไฟรัตนบุรี‬...

  Tweet   2-4 พ.ค.2558 นี้ เทศบาลตำบลรัตนบุรี จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บริเวณลานอนุสาวรีย์ “ศรีนครเตา” เจ้าเมืองรัตนบุรี โดยมีการจัดขบวนแ...


ภาพประกอบจาก Internet ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

นายสุ่น ต้นตระกูล เมืองสุรินทร์ (2)

Tweetนายสุ่น เจ้าเมืองสุรินทร์ ท่านที่4 และ นางดาม มีลูก 8 คน ลูกๆแต่ละคน ก็เป็นต้นสาย ต้นทาง ของนามสกุลที่ใช้กันในเมืองสุรินทร์ ครั้งที่แล้ว ได้เล่าไปแล้ว 3 บท ขอต่อเนื่องให้ครบทั้ง 8 บท ทั้ง8 คนครับ บทที่ 4 ๐๐ ลูกชายคนที่4 ชื่อ นายมาลย์ หรือ พระกุมาลย์มนตรี นายมลาย์…

Share
11188233_10206004416806050_8282329996353518902_n

ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ที่ปรึกษาด้าน การเมือง เศษฐกิจ สังคม

Tweet บ่อยครั้งที่สุรินทร์ร้อยแปด มีเรื่องขัดแย้งต่อการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม พัฒนาเศษฐกิจ ในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งเกิดจากความไม่รู้ในวงใน และไม่เข้าใจต่อระบบการทำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อลดความขัดแย้งและเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน ในเรื่องงานพัฒนา เศษฐกิจ สังคม และการเมือง เราจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่ทำงานในวงในจริง ๆ ท่านรองเกิ๊ด  หรือ อดีต สส. ธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ปัจจุบันดำรงดำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือแจ้งข่าวสารที่ถูกต้อง และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดต่อระบบบริหารในบางเรื่องที่เราเสนอออกไปอย่างไม่เกี่ยงงอน เมื่อเราเสนอขอให้ท่านเป็นที่ปรึกษาเพจท่านก็ยินดี และเราก็ได้แจ้งว่าถ้าท่านเป็นที่ปรึกษาท่านก็อาจจะโดนโจมตีจากหลาย ๆ ฝ่ายเหมือนกันสุรินทร์ร้อยแปดโดน ท่านบอกว่าท่านยินดี อย่างนี้ก็ได้เสนอข้อมูลข่าวสารด้านงานพัฒนา…

Share
Screenshot 2015-05-04 00.35.24

VDO รายงานความเสียหายกรณีพายุฤดูร้อนเข้าอ.ศีขรภูมิ

Tweet เมื่อเย็นวันที่ 3 พษฤภาคม 2558  ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบริเวณในตัวชุมชนเขตเทศบาลระแงง อ.ศัขรภูมิ เพียง 20 นาทีสร้างความเสียหาย ให้กับบ้านเรือน ร้านคา ประชาชนกว่า 150 หลังคาเรือน ทางการเร่งให้ความช่วยเหลือ เห็นการที่พายุเข้าสุดๆๆเลย Posted by Sunisa Chaweepan on 2 พฤษภาคม 2015 Share on Facebook Tweet

Share
10648257_4544961159160_8662685943588427943_o

ปอลี แก้วปลั่ง ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

Tweet ที่ปรึกษาสุรินทร์ร้อยแปด ไม่ได้เป็นได้ง่าย ๆ เพราะว่าสุรินทร์ร้อยแปดคือเป้าใหญ่ การเปิดตัวว่าท่านเป็นที่ปรึกษาของเรา นั้นแปลว่าท่านยินดีที่จะร่วมเป็นเป้าใหญ่ร่วมกับเรา ที่อาจจะมีผู้ที่ไม่ชอบเข้ามาทิ่มแทง การที่เราขอให้ท่านรับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ท่านกล้ารับปากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็ก ท่านยอมได้ ท่านบอกไม่เป็นไร เรายินดี … ดังนั้นเพื่อให้งานด้านการสื่อสารมวลชน ของสุรินทร์ร้อยแปด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของเพจ เราจึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานสื่อสารและทำงานในสายงานสื่อสารมวลชน มาเป็นที่ปรึกษา แนะนำการทำงานให้เพจ สุรินทร์ร้อยแปดจึงขอประกาศแต่งตั้ง คุณปอลี แก้วปลั่ง เป็นที่ปรึกษา ด้านงานสื่อสารมวลชน  อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม…

Share