สำนักงานตรวจการแผ่นดินติดตามข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนสถานประกอบการสร้างอาคารขวางทางน้ำห้วยเสนง

จ.สุรินทร์ เวลา 15.00 น.วันที่ 13 พ.ย.นี้ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน ร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปการแก้ไข ปัญหาเรื่องการร้องเรียน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรุ่งเรือง ที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่รุกล้ำลำรางห้วยเสนง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 3 ถนนสายสุรินทร์ – ปราสาท ตรงข้ามสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุรินทร์ ฝั่งตะวันตก ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กรณี อบต.เฉนียง ได้อนุญาตให้บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ฯ ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ใช่สอยเกินกว่า 10,000 ตร.ม. และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ออกเอกสารสิทธิ์ให้เอกชนทับที่สาธารณประโยชน์ลำรางห้วยเสนง นั้น

ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้ทางสำนักงานแขวงการทางสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการที่ถูกร้องเรียน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อเปิดทางน้ำร่วมกัน เพื่อหาข้อยุติและเป็นที่พอใจแก่ชาวบ้าน โดยทางสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ยินดีที่จะเปิดทางน้ำตามความพอใจของชาวบ้าน ในส่วนของเรื่องการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ผิดระเบียบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้มอบอำนาจให้กับ อบต. เฉนียง เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาต ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารของสถานประกอบการดังกล่าว เป็นไปโดยมิชอบหรือไม่ ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนังสือตอบรับมาว่า การออกหนังสืออนุญาตเป็นไปโดยมิชอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงได้สั่งการให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป

ข่าวโดย :

ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว

 

 

About the author

ดอกธูปเคยเป็นเด็กบ้านนอกกระจอก ๆ คนหนึ่ง , ตอนนี้ดอกธูปเป็นคนแก่บ้านนอกที่กระจอกเหมือนเดิม ...