สุรินทร์ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ

ภาพ/ข่าวจาก  ศูนย์ข่าว surinnews.com

จังหวัดสุรินทร์ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 42 ตำบล 551 หมู่บ้าน  ราษฏรเดือดร้อนกว่า 3 แสนคน 

 นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ในเขตจังหวัดสุรินทร์  รวม 5 อำเภอ  42 ตำบล 551 หมู่บ้าน  ได้แก่ อำเภอโนนนารายณ์  อำเภอสังขะ  อำเภอกาบเชิง  อำเภอปราสาท  และอำเภอบัวเชด

โดยในพื้นที่อำเภอโนนนารายณ์ ได้เกิดเหตุภัยแล้งในพื้นที่  หมู่ที่  1-8  ตำบลหนองหลวง , หมู่ที่  1-15  ตำบลโนน ,   หมู่ที่  1-13 ตำบลระเวียง , หมู่ที่  1-12 ตำบลคำผง  และหมู่ที่  1-20  ตำบลหนองเทพ  อำเภอ  โนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ รวมพื้นที่ประสบภัย  5  ตำบล 68 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค   จำนวน  6,298  ครัวเรือน  35,368 คน 

อำเภอสังขะเกิดภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่  1-12  ตำบลดม , หมู่ที่  1-17  ตำบลสังขะ , หมู่ที่ 1-18  ตำบลตาตุม , หมู่ที่  1-21 ตำบลกระเทียม , หมู่ที่  1-14  ตำบลตาคง , หมู่ที่  1-13  ตำบลบ้านจารย์ , หมู่ที่  1-13 ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  รวมพื้นที่ประสบภัย  7  ตำบล  108 หมู่บ้าน  เป็นเหตุให้ราษฎรขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร   โดยมีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 4,760 ไร่  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  13,648 ครัวเรือน  63,554 คน 

อำเภอกาบเชิงเกิดเหตุภัยแล้ง  ในพื้นที่หมู่ที่  1-20 ตำบลกาบเชิง , หมู่ที่  1-18 ตำบลด่าน  , หมู่ที่ 1-15 ตำบลแนงมุด , หมู่ที่  1-14  ตำบลโคกตะเคียน , หมู่ที่  1-10 ตำบลคูตัน  และหมู่ที่   1-9 ตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  รวมพื้นที่ประสบภัยจำนวน  6  ตำบล 68  หมู่บ้าน  ราษฎรขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค   จำนวน  2,500  ครัวเรือน  43,700 คน 

อำเภอปราสาท ได้เกิดเภัยแล้งในพื้นที่  หมู่ที่ 1-18 ตำบลกังแอน , หมู่ที่  1-18ตำบลโคกยาง  , หมู่ที่  1-19  ตำบลตาเบา , หมู่ที่  1-19  ตำบลโคกสะอาด , หมู่ที่  1-19 ตำบลปรือ , หมู่ที่  1-16 ตำบลหนองใหญ่ , หมู่ที่ 1-14  ตำบลบ้านพลวง , หมู่ที่  1-14  ตำบลโชคนาสาม , หมู่ที่   1-12  ตำบลไพล , หมู่ที่ 1-9  ตำบลประทัดบุ , หมู่ที่  1-11 ตำบลปราสาททนง , หมู่ที่  1-13 ตำบลทมอ , หมู่ที่  1-9 ตำบลบ้านไทร , หมู่ที่  1-8  ตำบลกันตวจระมวล , หมู่ที่  1-8  ตำบลสมุด , หมู่ที่  1-9  ตำบลตานี , หมู่ที่ 1-12  ตำบลเชื้อเพลิง  และหมู่ที่  1-11 ตำบลทุ่งมน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  รวมพื้นที่ประสบภัย จำนวน 18  ตำบล  239 หมู่บ้าน เป็นเหตุให้ราษฎรราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค  36,737 ครัวเรือน   145,732 คน

อำเภอบัวเชดได้เกิดเหตุเกิดภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 ตำบลสำเภาลูน , หมู่ที่ 1-12  ตำบลสะเดา ,   หมู่ที่  1-10  ตำบลตาวัง , หมู่ที่  1-11  ตำบลอาโพน , หมู่ที่  1-12 ตำบลจรัส  และหมู่ที่  1-13  ตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  รวมพื้นที่ประสบภัยจำนวน  6  ตำบล 68 หมู่บ้าน  เป็นเหตุให้ราษฎรขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  จำนวน  9,860 ครัวเรือน  39,255  คน 

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup