รมช.เกษตร ฯ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ จ.สุรินทร์

รมช.เกษตร และ สหกรณ์ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26  ธ.ค. 2554 เวลา  10.00  น. ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยามิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน และกู้วิกฤตจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม จำนวน 14 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี สังขะ ศีขรภูมิ  กาบเชิง  ลำดวน  ปราสาท รัตนบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม ศรีณรงค์ บัวเชด และอำเภอโนนนารายณ์ มีเกษตรกรได้รับความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น  244,429.25 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 217,847.25 ไร่ พืชไร่ 26,011.25 ไร่ และพืชสวนอื่นๆ 570.75 ไร่ จำนวนเกษตรกร 28,142 ราย     ด้านการประมงเสียหาย 8 อำเภอ  1.586 ราย

 

 

ด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 13,232 ตัวแบ่งเป็นโค 9,513 ตัว กระบือ 1,677 ตัว สุกร 2,042 ตัว โดยจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอของบประมาณจำนวน 210 โครงการ เป็นเงิน 897,671,595 บาท (แปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท ) ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทางจังหวัดสุรินทร์เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนให้ทันเวลา หลังจากน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติมาระยะหนึ่งแล้ว

นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่ารัฐบาลเป็นห่วงการจัดสรรงบประมาณการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจะมีความซ้ำซ้อน  เนื่องจากงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมาจาก 2 ส่วน คือ จากส่วนกลาง และงบประมาณผ่านจังหวัด  จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยา  ไม่ให้มีปัญหาการซ้ำซ้อนของโครงการ  และหากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เต็มตามที่จังหวัดขออนุมัติจากรัฐบาล

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการแต่ละโครงการที่ส่วนราชการเสนอขออนุมัติ   และให้จังหวัดสุรินทร์เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และตัวแทนประชาชนร่วมรับฟังการพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วย โดยพิจารณาความเหมาะสมแต่ละโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณให้มากที่สุด

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup