สุรินทร์ เปิดโฮมสเตย์ หมู่บ้านผ้าไหม‏

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.54 เวลา 17.30 น.ที่ผ่านมา นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเปิด”หมู่บ้านผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว” ที่ บริเวณศาลากลางหมู่น้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนต.ท่าสว่าง ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันให้ความรวมมือ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านผ้าไหมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

 

 

 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน “ประตูอีสานสู่สากล” ทั้งนี้การเปิดหมู่บ้านผ้าไหม เพื่อท่องเที่ยวและเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่จะมีโอกาสเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผลิตไหม และสัมผัสกับกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้น จนถึงปลายน้ำได้อย่างครบวงจรด้วยตนเอง นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์และจัดตั้งศูนย์แสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่น

ซึ่งผ้าไหมบ้านท่าสว่างมีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษ์เฉพาะถิ่นมีความสวยงามที่หลากหลาย สะท้อนความสวยงามของศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของผ้าไหม ที่จะทำให้หมู่บ้านผ้าไหมท่าสว่างเป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup