Twitter Updates for 2011-06-22

  • ผมทุเรศพวกเสื้อแดงที่บ่นเรื่องน้ำมันแพง !!!! http://t.co/uwPquLW via @twitterapi #
  • พรรค เพื่อใคร ???? http://t.co/tUo8EHX via @twitterapi #
  • อย่าเลือกคนดีเข้าสภา อย่าเลือกพรรคดีเข้าสภา อย่าสนับสนุนนโยบายดีๆ http://t.co/IvFGgLe via @twitterapi #

Powered by Twitter Tools

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup