Twitter Updates for 2011-05-01

  • เหงาคนเดียวอีกวัน… (@ The SP) http://4sq.com/jTU9uj #
  • ฉันไม่เป็นไร, ไม่ใช่ประโยคบอกเล่า., แต่เป็นประโยคปลอบใจตัวเอง…. #
  • อยากกดอยากโทรหา…. แต่รู้ว่าเราไม่(คู่)ควร #
  • I just checked in at The SP on @footfeedapp ,… #

Powered by Twitter Tools

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup