น้ำในแม่น้ำมูลแห้งขอด กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ต้องหยุดเลี้ยง

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง แม่น้ำมูล อำเภอชุมพลบุรี หยุดเลี้ยงปลา ขณะที่อาชีพ จับปลาตามแม่น้ำมูล ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย หลังจากน้ำในแม่น้ำมูลแห้งขอดสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำมูล พื้นที่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี ต้องประสบกับปัญหาแม่น้ำมูลแห้งขอด ดอนทรายขาว โผล่ขึ้นกลางแม่น้ำมูล เป็นช่วงๆ สาเหตุเนื่องจาก ฝายกักน้ำไม่สามารถกักน้ำไว้ได้ และสาเหตุสำคัญอีกสาเหตุหนึ่ง มาจากการที่เกษตรกร ทั้ง 3 อำเภอ ดังกล่าว ทำนาปรังกันเป็นจำนวนมาก
และทั้ง 3 อำเภอ เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ของกรมชลประทาน โดยเฉพาะอำเภอชุมพลบุรี ในขณะนี้เกษตรกร ปลูกข้าวนาปรัง ถึง 57,908 ไร่  ซึ่งต้อง อาศัยการสูบน้ำจากแม่น้ำมูล   เข้านาข้าว ทำให้น้ำในแม่น้ำมูลแห้งขอด และ ส่งผลระทบ กับเกษตรกร  ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตามแม่น้ำมูล ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จำนวนมาก ขณะนี้ต้องหยุดเลี้ยงปลาในกระชัง เพราะปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงทุกวัน ทำให้น้ำที่พอใช้เป็นที่เลี้ยงปลา  น้ำเริ่มเน่า ไม่มีน้ำระบาย และไหลหมุนเวียน ทำให้ปลาตาย จึงต้องหยุดเลี้ยงปลา  นอกจากนั้นสภาพแม่น้ำมูลที่แข้งขอด เกษตรกรที่มีอาชีพ จับปลาในปลาน้ำจืดขายช่วงนี้ก็ไม่สามารถจับปลาได้ ก็ต้องหยุดไปด้วยเช่น กัน ทำให้เกษตรกร ที่เคยจับปลาในแม่น้ำมูลขาย ก็ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน
นายสุพล  ทารินรัมย์ เกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง และจับปลาในแม่น้ำมูลขาย บอกว่า ปีนี้ถือว่าแม่น้ำมูลแห้งเร็วมาก และแห้งขอด หมด แทบไม่เหลือ จะเหลือให้เห็นแต่ดินทราย โผล่ให้เห็น น้ำไม่พอเลี้ยงปลา  ช่วงนี้จึงตองหยุดเลี้ยงปลาในกระชัง และต้องหันไปรับจ้างทำงาน ในอำเภอชุมพลบุรี เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
…………………………………………………………………..
สุพรรณ  ศรชัย  ทีวี 3 / ข่าวสมทรง เผือกผล  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ส่งข่าว

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup