สุรินทร์เปิดสอนภาษาเขมร รับการศึกษาอาเชียน หวังสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์ภาษาเขมร ประจำโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร เปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาเขมร

เพื่อนำไปสอนนักเรียน ในโรงเรียนพื้นที่ติดต่อแนวชายแดน 6 จังหวัด เพื่อการสื่อสารกันได้ระหว่างชาวไทยกับชาวเขมร ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี และรองรับการศึกษา ภาษา ในกลุ่มประเทศอาเซียนวันนี้ (29 พ.ย.53) เวลา90.30 น.ที่ห้องประชุมโรงแรมทองเผกา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร

นายไพชยนต์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร และผู้บริหารโครงการหลักสูตรภาษาเขมร ประจำศูนย์ภาษาเขมร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ แก่ครู ผู้สอนภาษาเขมร ในโรงเรียน 28 โรงเรียน จากจังหวัด 6 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบ ด้วย จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาเขมร ได้นำเอาหลักสูตรภาษาเขมร นำไปสอนแก่เด็กนักเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  เพื่อให้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้เจรจา ทั้งด้านการสื่อสารประจำวัน การติดต่อค้าขาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศชาติต่อไปนายบุญเรือง คัชมาย์ ผู้เรียบเรียงหลักสูตรภาษาเขมร และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเขมรศึกษา ประจำศูนย์ภาษาเขมร โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร กล่าวว่า การจัดการเรียน การสอน จัดตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ แบบ WORLD CLASS STANDARD SCHOOL จัดการเรียนการสอนมาตรฐานแบบพหุภาษา

โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร ตั้งเป็นศูนย์ภาษาเขมร สอนภาษาเขมรเป็นหลัก เป็นประเทศเพื่อนบ้าน เรียนต้องสื่อสัมพันธ์อันดี เพื่อการสื่อสารกันให้เข้าใจ กลุ่มโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม เป็นเครือข่าย กลุ่มเรียนรู้ภาษาเขมร จำนวน 28 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งโครงการนี้ จะนำสันติสุข สู่ประเทศ กับประเทศเพื่อนบ้านได้

—————————————————————————————-

สุพรรณ ศรชัย / ข่าวสมทรง  เผือกผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  / ส่งข่าว

About the author

ดอกธูปเคยเป็นเด็กบ้านนอกกระจอก ๆ คนหนึ่ง , ตอนนี้ดอกธูปเป็นคนแก่บ้านนอกที่กระจอกเหมือนเดิม ...