จังหวัดสุรินทร์มีมติเสนอเพิ่มประกันผลผลิตข้าวหอมมะลิเป็น 448 ก.ก. /ไร่


ในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัดสุรินทร์มีมติให้เพิ่มผลผลิตข้างหอมมะลิสุรินทรเฉลี่ยต่อไร่จาก 382 ก.ก./ไร่เป็น 448 ก.ก. /ไร่ตามคำเรียกร้องของเกษตรกร
วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา .9.30 น ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายปิติธรรม  ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อปีผลผลิตข้าวนาปี ปีผลผลิต             2552/2553
จังหวัดสุรินทร์ถูกกำหนดให้ค่าประเมินผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉี่ยต่อไร่อยู่ที่ 382 ก.ก. / ไร่ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงที่มีภูมิประเทศใกล้เคียงกันแต่มีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงกว่าซึ่งทำให้กษตรกรจังหวัดสุรินทร์ไม่พอใจและออกมาชุมนุมกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อเรียกร้องให้ทางจังหวัดและรัฐบาลเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็น 448 ก.ก./ ไร่เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2553 ที่ผ่านมา  โดยในที่ประชุมในวันนี้ไดมีมติเห็นชอบให้เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์เฉลี่ยต่อไร่จากเดิม 382 ก.ก. / ไร่ เป็น 448 ก.ก. / ไร่ ตามคำเรียกร้องของเกษตกร โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรีบเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ และให้กรมการค้าภายในในฐานะเลขา กขช. นำเข้าที่ประชุมณะกรรมการนโยบายแห่งชาติโดยด่วนเพื่อให้ทันฤดูการผลิตข้าวนาปี ของปีนี้ คือปี             2553/2554
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้ทันฤดูการผลิตในปีนี้
///////////////////
ประนนท์  ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup