สุรินทร์ระดมความคิดปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ภาพประำกอบจาก internet

นายวัชรนนท์ มั่นใจ วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์ มีขนบประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เนื่องจากมีกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมานาน ได้แก่ ชนเผ่าเขมร ลาว และกุย จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดประชุมการสร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ ขึ้นในวันนี้ (15 ก.ย.) ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง

เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กว่า 150 คน เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ “การปกป้องคุ้มครองมรดกล้ำค่า วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวสุรินทร์” โดยจะมีการจัดทำแผนการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และเสนอขอขึ้นทะเบียน เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมมีส่วนร่วมการดำเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สืบสานให้รุ่นต่อๆ ไป

อ่านเนื้อหาข่าวแล้ว เชิญร่วมแลกปลี่ยนในประเด็นคุณรู้จักสุรินทร์ีดีแค่ไหน ในกระดานสนทนากันครับครับ  http://surin108.com/smf/index.php?topic=2031.new#new

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup