ชาวนาสุรินทร์ยิ้มเปิดสถานีไฟฟ้าสูบ“น้ำมูล”

สุรินทร์ – เปิดสถานีไฟฟ้าสูบ “น้ำมูล” 16 ล้านบาท เข้านาข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ อ.ชุมพล สุรินทร์ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของโลก แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและภัยแล้งได้ 1.8 หมื่นไร่ ชาวนายิ้มรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน ขณะต้นข้าวหอมมะลิเริ่มตั้งท้องออกรวงแล้ว

วันนี้ (22 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโนนตาล้าน ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนตาล้าน โดยมี นายนครินทร์ กองทุน นายอำเภอชุมพลบุรี และนายสมิน ด้วงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเกษตรกรชาว ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพล จ.สุรินทร์ เข้าร่วม

ทั้งนี้การดำเนินการโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ ส่งน้ำ คลองดาดคอนกรีตเพื่อนำน้ำจากลำน้ำมูล เข้าสู่นาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งทุ่งกุลาร้องไห้ถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของโลก และประชาชนชาว ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพล เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ดังกล่าว ทาง อบต.นาหนองไผ่ ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สุรินทร์ และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 16,795,000 บาท มีคลองดาดคอนกรีตส่งน้ำความยาว 4,400 เมตร เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 1,000 ครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนา และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ 18,000 ไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรที่ เพาะปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เขต อ.ท่าตูม และ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ฤดูกาลผลิตปีนี้ มีความสมบูรณ์ เจริญงอกงามเป็นอย่างดี ขณะนี้กำลังตั้งท้องและบางส่วนเริ่มออกรวงแล้ว จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงต้นเดือน พ.ย. นี้

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup