ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดประกวดผ้าไหมและการออกแบบแฟชั่นฯ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประกวดผ้าไหมและการออกแบบแฟชั่น  เครื่องแต่งกายจากไหม เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับอาเซียนปี 2553

                       นายพิชัย  เชื้องาม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า   กรมหม่อนไหม จะดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหมอาเซียนประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม  2553 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านหม่อนไหมตลอดจนอำนาจการต่อรองทางการค้า หม่อนไหมในตลาดโลก  พร้อมกันนี้จะจัดให้มีการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ 5 ประเภท กลุ่มผ้าไหมเทคนิคพิเศษ 10 ประเภท กลุ่มการออกแบบชุดผ้าไหม 4 ประเภท และกลุ่มผ้าไหมโบราณ  1 ประเภท

                          จึง ขอเชิญเกษตรกรทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ที่สนใจได้เข้าร่วมการประกวดในครั้ง นี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณภาพผ้าไหมไทย และรับรองมาตรฐานยกระดับผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก โดยกำหนดให้มีการคัดสรรสิ่งประกวดระดับเขต  และรับสมัครโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 – 5 และดำเนินการคัดสรรสิ่งประกวดระดับเขต ประเภทไม่เกิน 10 ชิ้นงาน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2553  เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับอาเซียนในวันที่ 23 สิงหาคม  2553 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

                            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(สุรินทร์)  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

**************   

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup