พ่อเมืองสุรินทร์ชูนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

พ่อเมืองสุรินทร์ชูนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์สู่ตลาดสากล (7/7/2010)

พ่อเมืองสุรินทร์ชูนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์สู่ตลาดสากล เริ่มจากากรพัฒนาเรื่องสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยว และหมู่บ้านช้าง

นายระพี  ผ่องบุพกิจ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายวิเชียร  จันทรโรทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธงชัย  มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นาประถม  ประเมินดี นายอำเภอท่าตูม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 กค. 2553  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มีนโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนาผลักดันหมู่บ้านช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ และให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน สภาพความเป็นอยู่ของช้าง และควาญช้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรองรับโครงการนำช้างคืนถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ให้เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนงเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ให้มากที่สุด

พร้อมกันนี้จะมีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า โอท็อป ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์อย่างเช่น ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ลูกปะเกือม และสินค้าอื่นๆให้เป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  สำหรับศูนย์คชศึกษาตั้งอยู่บ้านตากลาง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศเหนือ  58 กิโลเมตร  บนเส้นทางสายสุรินทร์ – ร้อยเอ็ด และเมื่อถึงกิโลเมตรที่36 เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกเข้าบ้านกระโพไปอีก 22 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานที่ตั้งของศูนย์คชศึกษา แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนกับช้างที่มีความผูกพันกันตั้งแต่เกิดจนตาย อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก มื่อท่านมาเยือนศูนย์ศึกษา ท่านจะได้พบกับช้างจำนวนมากที่พร้อมจะแสดงความสามารถที่หลากหลาย  และให้บริการที่จะสร้างความประทับใจให้กับท่านไปอีกนาน เช่น การแสดงความสามารถพิเศษที่ช้างทั่วไปไม่อาจทำได้  การนั่งช้างชมทัศนียภาพในบริเวณศูนย์คชศึกษา การชมช้างเล่นน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วท่านจะได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง และวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของชนชาว “กูย” ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และเมื่อปี พ.ศ. 2549 จังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำโครงการ “นำช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด”โดยมีเป้าหมายหลักในการนำช้างและคนเลี้ยงช้างที่ออกไปเร่ร่อน นอกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้กลับมาอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุข  โดยใช้ศูนย์คชศึกษาเป็นสถานที่ดำเนินงาน และได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่ความเป็น “หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก” ที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของคนและช้างอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันมีช้างที่เข้ามาอยู่ในโครงการเกือบ 200 เชือก

///////////////  ประนนท์  ไม้หอม / ข่าว

ข้อมูลจาก :: กรรณิกา สำราญจริง  ส.ปชส.สุรินทร์  วันที่ :: 7/7/2553
loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup