อำเภอรัตนบุรี

อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์


[ ดูแผนที่อำเภอคลิกที่นี่]
คำขวัญจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ รัตน บุรี เมืองพ่อศรีนครเตา พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว เพริดแพรวผ้าไหม ขนมจีนถูกใจ บุญบั้งไฟตระการตา ชาวประชาน้ำใจงาม
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ถนนศรีนคร อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4459-9220
หมายเลขโทรสาร 0-4459-9220
เว็บไซต์อำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
2.เนื้อที่/พื้นที่ 353,812 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เขตมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู

ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล…….12…. แห่ง 3.เทศบาล..1…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….162…. แห่ง 4.อบต……..12 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. เกษตรกรรม
2. เลี้ยงสัตว์
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. การทอผ้าไหม จักสาน
3. การทอเสื่อ
3.จำนวนธนาคาร
มี 3 แห่ง ได้แก่
1.  ธนาคารออมสิน            โทร. 0-4459-9562
2.  ธนาคารไทยพาณิชย์    โทร. 0-4459-9122
3.  ธนาคาร ธกส.
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนรัตนบุรี           โทร. 0-4459-9249
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
1. ทรัพยากรดิน
2. ทรัพยากรน้ำ
3. ทรัพยากรป่าไม้

ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 89,161 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 44,487 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 44,674คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 269 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์

– สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์
– ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิ
2. ปอแก้ว
3. มันสำปะหลัง
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง)
1.  แม่น้ำมูล
2.  ลำห้วยทับทัน
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 08/09/2008

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอรัตนบุรี , http://www.amphoe.com

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup