วัฒนธรรมอีสานใต้ชนเผ่าเขมรเล่นครูมะม็อด

วัฒนธรรมอีสานใต้ ชนเผ่าเขมรเล่นครูมะม็อด


ภาพ/ข่าวจาก ศูนย์ข่าวsurinnews.com


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลา 18.30 น.ที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านไพลปันลา หมู่ที่ 13 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีกิจกรรมต่อเนื่องค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ นำคุณค่าสู่ชีวิต ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพัรธ์ 2553 รวมถึงงานวัฒนธรรมอีสานใต้ชนเผ่าเเขมร เล่นครูมะมวด ประธานในพิธี นายประสิทธิ บุญลิขิต ปลัดจังหวัดสุรินทร์


และ นายไตยสิทธิ์ กงจัง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายก อ.บ.ต.สำโรง ประธานสภา/รอง สภาวัฒนธรรม วัฒนธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์และ แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนร่วมมาดูการเล่นครูมะม็อด จำนวนมาก ซึ่งการละเล่นครูมะม็อด ถือว่าเป็นปราญชาวบ้านผู้นำทางจิตใจ ส่วนมากเล่นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ป่วย คนที่ไม่ค่อยสบายทางจิตไม่สบายใจ รวมถึงการแก้คุณไสย์มนต์ดำอีกด้วย

การเข้าทรงเล่นครูมะม็อด

มะม็วด เป็นพีธีกรรมพื้นบ้านที่ทำเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย ครูเข้าทรง (กรู มะม็อด) ส่วนมากจะเป็นผู้หญิง การเข้าทรงนั้นผู้เข้าทรงจะเตรียมขันใส่ข้าวสาร และปักเทียนซึ่งจุดไฟแล้วเมื่อทำพิธีเข้าทรงผู้จะใช้มือสองข้างหน้า แล้วนั่งทำสมาธิเพื่อให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าทรงร่าง

เมื่อวิญญาณเข้าร่างทรงแล้วจะมี ผู้ค่อยซักถามว่า เหตุใดคนไข้ ถึงได้ป่วย ผู้เข้าทรงก็แจ้งให้ทราบ และบอกวิธีแก้ด้วย ภายใต้เงื่อนไขการเสี่ยงทายที่ได้จากการโบล ซึ่งหมายถึงวิธีการหาความเจ็บป่วยของผู้ป่วย หากการโบลบอกว่าต้องประกอบพิธีกรรมการโจลมะม็วด จึงจะทราบสาเหตุการเจ็บป่วยที่แท้จริงและโดยละเอียด ผู้ป่วยหรือญาติน้องของผู้ป่วยก็จะประกอบพิธีตามวันและเวลาที่ผู้เสี่ยงทาย ระบุ แต่ต้องไม่ตรงกับวันพระ

ระยะเวลาการประกอบพิธีการโจลมะม็วด อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์(แคเมียกทม) เดือนมีนาคม (แคประกุล) และเดือนเมษายน (แคแจด)

กรูมะม็อด หรือ ร่างทรงจะทำหน้าที่ติดต่อหรือเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับวิญญาณบรรพบุรุษ ร่วมกันแสวงหาวิธีการรักษาผู้ป่วย ซึ่งอาจได้รับคำตอบให้รักษาด้วยสมุนไพร การเสกเป่าด้วยลมปาก น้ำหมาก น้ำมนต์ การบีบนวดตามร่างกาย หรือการทิ่มแทงร่างกายด้วยรากไม้ การฟ้อนรำหรือการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ เป็นต้น

ในบางครั้งวิญญาณที่เข้าทรงต้องการจะรำ

ในกรณีนี้ผู้เข้าทรงซึ่งอยู่ใน ร่างจะต้องแต่งกายใหม่ ผู้จัดจะนำเครื่องแต่งกายมาให้เลือกจนพอใจ และเมื่อร่างทรงแต่งกายแต่งกายเสร็จแล้ววงปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงสับเปลี่ยน จังหวะและทำนองเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าร่างทรงจะพอใจ หากวิญญาณในร่างทรงพอใจเพลงอะไรก็จะร่ายรำไปตามจังหวะเพลงไปเรื่อยๆ และเมื่อร่างทรงร่ายรำจนพอใจแล้ววิญญาณจะออกจากร่างผู้เข้าทรงจะกัดเทียนที่ จุดอยู่ให้ดับ


ในกรณีที่วิญญาณภูติผีเข้าร่างทรง ผู้เข้าทรงจะรำและมีการ “กาบเป”(ฟันเป)ด้วย คือเครื่องประกอบการเข้าทรงทำจากต้นกล้วย และมีเครื่องเคียง ซึ่งประกอบด้วยขนม ข้าวต้มกล้วย ข้าวตอก ดอกไม้ เป็นต้น

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup