รวมเบอร์โทรที่อยู่ที่พักในสุรินทร์

ชื่อโรงแรม ที่อยู่โรงแรมที่พัก
อำเภอเมือง
กรุงศรี ๑๘๕ ถ.กรุงศรีใน (หน้าหอนาฬิกา) โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๐๓๗, ๐ ๔๔๕๑ ๓๑๓๗ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๕๐ บาท
ทองธารินทร์ ๖๐ ถ.ศิริรัฐ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๒๘๑-๘ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๑๕๘๐ จำนวน ๒๒๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๖,๐๐๐ บาท
นิวโฮเต็ล ๖-๘ ถ.ธนสาร (ใกล้สถานีรถไฟ) โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๓๒๒ โทรสาร ๐ ๔๔๕๓ ๘๔๑๐ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๘๐-๗๕๐ บาท
บุญเที่ยง แมนชั่น ๑๐/๑ ถ.เทศบาล ๔ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๘๑๖๕-๗ จำนวน ๔๙ ห้อง ราคา ๒๕๒-๓๖๐ บาท
เพชรเกษม ๑๐๔ ถ.จิตรบำรุง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๗๔, ๐ ๔๔๕๑ ๑๗๔๐ จำนวน ๑๔๖ ห้อง ราคา ๕๙๐-๕,๕๐๐ บาท
มณีโรจน์ ๑๑/๑ ซ.ปอยตังกอ ถ.กรุงศรีใน โทร. ๐ ๔๔๕๓ ๙๔๗๗-๙ โทรสาร ๐ ๔๔๕๓ ๙๔๗๕ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
เมมโมเรียล ๖๔๖ ถ.หลักเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๘๘ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๔๔ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
เลอเบียง รีสอร์ท ๔๕ ม.๗ ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.คอโค โทร. ๐ ๑๗๓๒ ๔๖๑๕, ๐ ๑๗๖๐ ๔๐๘๗ จำนวน ๑๒ หลัง ราคา ๘๐๐ บาท www.lebienr
สหกรณ์บริการพัฒนาอีสาน จำกัด ๑๐๐ ม.๔ กม.๑๔ ถ.สุรินทร์-สังขะ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๕๙๗ ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท เรือนนอน ๓๐ บาท/คน
สุรินทร์ มาเจสติก ๙๙ ถ.จิตรบำรุง โทร. ๐ ๔๔๗๑ ๓๙๘๐-๘๓ โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๙๗๙ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท
สุรินทร์แสงทอง ๒๗๙-๒๘๑ ถ.ธนสาร โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๐๙ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๓๒๙ จำนวน ๑๒๕ ห้อง ราคา ๑๘๐-๕๐๐ บาท
ส่วนบริการหอพักนักศึกษา ต.นอกเมือง 044 -153045 หรือ 088 0838596 
สวนปาล์ม รีสอร์ท ๒๓๔ ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.นอกเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๓๙๔๕๖-๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๓ ๘๓๓๓ จำนวน
โรงแรมมาติน่า 277 หมู่ 14 บ้านระหาร ถ.พิชิตชัย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000โทร 044-713555 จำนวน 92 ห้อง ราคา 380-420 บาท ต่อคืน
“โรงแรมมาติน่า จ.สุรินทร์ ” ยินดีต้อนรับค่ะ ^^ Welcome to “Martina Hotel ,Surin, Thailand.” โทร 044-713555 , 713655 ………………………………………………………
Free Wifi, Reception 24 hrs, Restuarant, Own Parking Area,Room Service,Laundry Service, Thai traditional massage,etc.  www.martinahotel.com


loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup