กรมศิลป์ เร่งสำรวจ ปราสาทหินจอมพระ ที่ สุรินทร์ อายุกว่า 800ปี

กรมศิลปากร ระดมเจ้าหน้าที่-เครื่องจักรกลพร้อมกำลังคน เร่งขุดสำรวจพื้นที่ “ปราสาทหินจอมพระ” อ.จอมพระ เมืองช้างอายุกว่า 800 ปี แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีสำคัญอีกแห่งของไทย เพื่อศึกษาเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์พร้อมเตรียมบูรณะให้เป็นปราสาทหินศิลาแลงสมบูรณ์สวยงามมั่นคง เผยเป็นปราสาท “อโรคยาศาล” โบราณ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีถึง 6 แห่งในจ.สุรินทร์

6 ม.ค.ที่ผ่านมา  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจากสำนักศิลปากร ที่ 12 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และนักโบราณคดี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมกำลังคน เข้าทำการขุดสำรวจพื้นที่ภายในปราสาทหินจอมพระ และพื้นที่ โดยรอบปราสาทหินจอมพระ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดป่าปราสาทจอมพระ หมู่ที่ 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ การขุดพื้นที่ภายในและโดยรอบ พื้นที่ปราสาทหินจอมพระมีความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อนำหินศิลาแลงที่ฝังอยู่ใต้ดินจำนวนมากขึ้นมาลงหมายเลขกำกับไว้เป็นหลักฐาน

ล่าสุดจากการขุดพื้นดิน ใกล้กับตัวปราสาทหินจอมพระ ห่างจากปราสาทหิน 5 เมตร ด้านทิศเหนือเยื้องไปทางทิศตะวันออกของปราสาทหินจอมพระ พบมีบ่อน้ำความกว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร ความลึกประมาณ 3 เมตร โดยรอบของสระน้ำ ถูกวางเรียงด้วยหินศิลาแลงลึกลงไปถึงก้นบ่อ

เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 12 นักโบราณคดีควบการขุดสำรวจ พื้นที่ปราสาทจอมหินจอมพระ เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้มอบให้สำนักศิลปากร ที่ 12 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นำเครื่องจักรกล และกำลังคน เข้าขุดสำรวจ พื้นที่ทั้งภายในและรอบปราสาทหินจอมพระ พร้อมทำหลักฐานก้อนหินศิลาแลง ที่ขุดพบทุกก้อนเพื่อทำการบูรณะต่อไป โดยใช้งบประมาณขุดสำรวจ และศึกษา ประมาณ 1 ล้านบาทซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปลาย พ.ย. 2552 ที่ผ่านมา คาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน การขุดสำรวจและทำหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับวัตถุที่สำคัญของการขุดพบน่าจะเสร็จสิ้น และนำเสนอไปยังกรมศิลปากร เพื่อทำการบูรณะให้ปราสาทหินจอมพระ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามมั่นคงต่อไป

สำหรับปราสาทหินจอมพระ ขณะนี้อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก คงเหลือโครงปราสาทหินองค์ประธาน และซุ้มประตูโคปุระ ทางเข้าด้านทิศตะวันออก ที่เป็นหินศิลาแลง เพียงบางส่วนเท่านั้น หินศิลาแลง ที่ใช้ก่อสร้างได้พังทลายลงบนพื้นดิน และถูกดินทับถมเป็นจำนวนมาก จนต้องทำการขุดค้นขึ้นมาเพื่อสำรวจศึกษาและบูรณะในครั้งนี้

อ.บุญเรือง คัชมาย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเขมรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดเผยว่า ปราสาทหินจอมพระแห่งนี้ มีอายุราว 800 ปี ประวัติทางโบราณคดี กล่าวไว้ตามหลักฐานว่า ปราสาทหินจอมพระ คือ อโรคยาศาล ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของราชอาณาจักรเขมร ทรงสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1724-1763 ให้อยู่ภายใต้ พระพุทธเจ้าผู้ทรงการแพทย์ คือ พระการเภสัชยคุรุไวฑูรยประภา ผู้ประทานความสุขเกษม และความไม่มีโรคให้กับประชาชน

“ส่วนปราสาทในรูปแบบเดียวกันและสร้างในยุคเดียวกันนี้ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีถึง 6 แห่ง คือ ปราสาทจอมพระ , ปราสาท ,บ้านเฉนียง , ปราสาทสนม ,ปราสาทช่างปี่และปราสาทหมื่นไวย ซึ่งปราสาทเหล่านี้ทรุดโทรมลงไปมาก แต่อย่างไรก็ตามปราสาทเหล่านี้เป็นอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ซึ่งมีหลักฐานเป็นศิลาจารึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน และมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในขณะนี้” อ.บุญเรือง กล่าว

ชมภาพ /ข่าว เพิ่มเติม

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000001218

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup