ช้างสุรินทร์อีก 250 เชือกได้รับการช่วยเหลือตามโครงการช้างคืนถิ่นแล้ว

ช้างสุรินทร์อีก 250 เชือกได้รับการช่วยเหลือตามโครงการช้างคืนถิ่นแล้ว
ช้างสุรินทร์นับร้อยเชือกแห่กันสมัครเข้าร่วมโครงการ “ ช้างคืนถิ่น “ เพื่อร่วมพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด หลังจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวิเชียร ชวลิต และนายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออป. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาช้างและควาญช้าง ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้

ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชเสวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยสัตว์หลายชนิดและให้ดูแลช้างด้วย ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยอาชีพคนเลี้ยงช้าง และให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายช้างแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความจริงใจที่จะร่วมมือกันโดยจะมีการประชุมและวางแผนร่วมกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยเนื้อหาในการลงนามในครั้งนี้จะมีการแก้ปัญหาร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร และหน่วยงาน โดยจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะโครงการช้างคืนถิ่น และคชอาณาจักร ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างย่างยืนต่อไป โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและทำสัญญา สร้างความเข้าใจกับเจ้าของช้างที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 8 – 10 ต.ค. 2552 ที่ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือช้างในเบื้องต้นจำนวน 125 เชือก ที่เหลือจะหาแนวทางช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านบาท แบ่งเป็นอาหารช้าง 3 ล้านบาท ควาญช้างจะมีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกับช้าง 65 เชือกที่ อบจ. สุรินทร์ได้ให้ควมช่วยเหลือไปก่อนแล้ว

224825_1

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup