ดอกกันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกกันเกรา

ดอกกันเกรา

ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์  และดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์

การกำหนดให้ไม้ชนิดใดเป็นไม้ประจำจังหวัด เป็นเรื่องของจังหวัดนั้นๆ จะเป็นผู้พิจารณา  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า การกำหนดชนิดต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดเฉพาะในระดับจังหวัด สำหรับจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ “ต้นกันเกรา” เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด “ดอกกันเกรา” เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีต้นกันเกรา ขึ้นกระจายอยู่โดยทั่วไป ดอกกันเกราก็จะบานส่งกลิ่นหอมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนชาวสุรินทร์ จะนำดอกกันเกรามาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอ

About the author

ดอกธูปเคยเป็นเด็กบ้านนอกกระจอก ๆ คนหนึ่ง , ตอนนี้ดอกธูปเป็นคนแก่บ้านนอกที่กระจอกเหมือนเดิม ...