อำเภอท่าตูม

อำเภอท่าตูม

อำเภอท่าตูม

คำขวัญจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ ท่าตูม ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมเนื้อดี ประเพณีเรือยาว ข้าวหลามขึ้นชื่อ เลื่องลือทุ่งกุลา งามตาแม่น้ำมูล
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการอำเภอท่าตูม ถนนปัทมานนท์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4459-1141
หมายเลขโทรสาร 0-4459-1141
เว็บไซต์อำเภอ

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอท่าตูมชื่อเดิมเรียก อำเภออุดร เนื่องจากอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ ตั้งสถานที่ทำงานอยู่ในเมืองสุรินทร์ ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง
นายพิน จรัญยานนท์ (หลวงสนิทนิคมรัฐ) มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอุดร
เมื่อ พ.ศ. 2456 ได้ปลูกสร้างสถานที่ว่าการอำเภอขึ้นที่ฝั่งแม่น้ำมูลต่อมาจนได้
พิจารณาเห็นว่าที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอยังไม่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ใกล้ริม
แม่น้ำมูลเกินไป ฤดูฝนน้ำไหลเซาะตลิ่งพังทุกปี และที่ดินน้อยลงทุกปี จึงได้
ย้ายไปตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่บริเวณตลาดสดทุกวันนี้ และได้เปลี่ยนชื่อ
ใหม่ว่าอำเภอสุรพินท์ เนื่องจากอำเภอสุรพินท์ ต้องขึ้นต่อเมืองขุขันท์ ซึ่งมี
ระยะทางไกลมาก สร้างความลำบากแก่ข้าราชการ และราษฎร ที่จำเป็นต้อง
ไปติดต่อราชการ จึงได้พิจารณาให้อำเภอสุรพินท์ มาขึ้นต่อเจ้าเมืองสุรินทร์
ต่อมาเห็นว่าชื่อ อำเภอยังไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงของภูมิประเทศคือ
หมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอ จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่เป็น อำเภอท่าตูม
ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้ย้ายสถานที่ตั้งอำเภอไปตั้งอยู่ในทางทิศใต้ห่างจากที่
เดิมประมาณ 10 เส้น จนกระทั่งปัจจุบันนี้
2.เนื้อที่/พื้นที่ 714 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป น้ำฝนน้อย มี 3 ฤดู ฤดูฝน, ฤดูหนาว,ฤดูร้อน

ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล…….10…. แห่ง 3.เทศบาล..1…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….165…. แห่ง 4.อบต……..10 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. เกษตรกรรม
2. ปุศสัตว์
3. อุตสาหกรรม

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ผลิตภัรฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ชนิดได้แก่
1.เสื่อกก
2.ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
3.ข้าวหอมมะลิ
4.ผ้าไหม
5.หม่บ้านช้าง
3.จำนวนธนาคาร
มี 2 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารออมสิน โทร. 0-4459-1129
2. ธนาคาร ธกส. โทร. 0-4459-1195
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โทร. 0-4459-1159
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ต.พรมเทพโทร.0 4 4-712068
โรงเรียนท่งกุลาพิทยาคม ต.ท่งกุลา 044-712873
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ต.โพนครก 044-722220
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ต.บะ โทร.044-145566,044712055
โรงเรียนข้างบุญวิทยาคม ต.กระโพ โทร.044-712063
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ต.หนองบัว โทร.044-722307
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โทร. 044-591223

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ –

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ทราย, ข้าวหมอมะลิ

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 96,738 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 48,335 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 48,403 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 135.49 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ –
– สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ –
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ –
– ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ –
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ –

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ อินทรีย์
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) 1.แม่น้ำมูล
2.แม่น้ำชี
3.อ่างเก็บน้ำบ้านลุงปุง ต.ท่าตูม
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหรรมเย็บผ้า บริษัทไฮเทคแอพพาเรล จำกัด สาขาสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่489 ม.7
489 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/12/2008

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup