อำเภอจอมพระ

แผนที่อำเภอจอมพระ

แผนที่อำเภอจอมพระ

คำขวัญจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 6 ถนนปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4458-1177
หมายเลขโทรสาร 0-4458-1177
เว็บไซต์อำเภอ

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอจอมพระเดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้ยกฐานะตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2502 โดยใช้ชื่อเดิม คือ “ จอมพระ “ ตั้งเป็นชื่อกิ่งอำเภอว่า “ กิ่งอำเภอจอมพระ “ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ได้มีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า “ อำเภอจอมพระ “
เกี่ยวกับการเรียกชื่อ “ จอมพระ “ นี้ ไม่สามารถค้นหาหลักฐานอ้างอิงได้แน่นอน เพียงตำนานชาวบ้านที่เล่าขานมาว่า ย้อนหลังเมื่อประมาณ 300 ปีเศษ ชนเผ่าส่วย ได้อพยพมากจากเมืองอัดปือแสนแป แคว้นนครจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้เดินทางมาพบปราสาทหินศิลาแลง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในปราสาทหิน จึงพากันตั้งบ้านเรือนในบริเวณนี้ปราสาทหินดังกล่าว ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอจอมพระ ปัจจุบันอยู่ในวัดป่าปราสาทจอมพระ ชุมชนดงบัง เทศบาลตำบลจอมพระ

2.เนื้อที่/พื้นที่ 429 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน -มกราคม

ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล…….9…. แห่ง 3.เทศบาล..1…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….105…. แห่ง 4.อบต……..9 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา
2.อาชีพเสริม ได้แก่ จัดทำผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
1. ตำบลจอมพระ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมนางเล็ด น้ำพริก ลูกชิ้นเนื้อ, หมู ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมลายสาคู ผ้าด้าย ผ้าไหมคลุมไหล่
2. ตำบลลุ่มระวี ชื่อผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มไอโอดีน มะม่วงแช่อิ่ม ผ้าห่มไหมพรม เปลใยสังเคราะห์ แชมพูสระผมจากสมุนไพร
3. ตำบลกระหาด ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ ผ้าไหมลายโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายอันปรมประยุกต์ ผ้าไหมยกดอก
4. ตำบลบุแกรง ชื่อผลิตภัณฑ์ สุราแช่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าด้าย ผ้าไหมลายอันลุนเซียม ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก
5. ตำบลเมืองลีง ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมผ้าโสร่งหางกระรอก ผ้าห่มไหมพรม หัตถกรรมปั้นหม้อ ดอกไม้จากเศษวัสดุ
6. ตำบลชุมแสง ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมลายราชวัตร ผ้าห่มไหมพรม
7. ตำบลบ้านผือ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าด้าย จักสานไม้ไผ่ น้ำยาล้างจานกลิ่นมะนาว
8. ตำบลหนองสนิท ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าด้ายยกดอก
9. ตำบลเป็นสุข ชื่อผลิตภัณฑ์ ตีมีด
3.จำนวนธนาคาร
มี 2 แห่ง และสถานธนานุบาล 1 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจอมพระ โทร. 0-4458-1188
2. ธนาคาร ธกส. โทร. 0-4453-3113
1. สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลจอมพระ โทร. 0-4458-1411
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โทร. 0-4453 – 3085
2. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม โทร.0-4471-2035
3. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา โทร. 0-4471-2062
4. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา โทร. 0-4457-6080

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ –

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 60,263 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 30,247 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 30,016 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 140 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ –
– สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ –
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ –
– ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ –
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ –

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว, อ้อย
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำชี
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1.โรงสีศรีสัมพันธ์
2.โรงสีไชยสิริ
3.โรงสีเต็กเฮง
4.โรงสีจอมพระประเสริฐผลสุรินทร์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/05/2009

loading...

Related posts:

Share

About the author

admin

เป็นชายหนุ่มผู้หลงไหล ในกำพืดตัวเองจนแยกไม่ออก...จนทำให้เกิดเว็บเพจนี้มา เป็นคนรู้น้อย และพูดน้อย แต่เขียนหนัก ... หนักไปในทางเขียนผิด ... สถานะตกงาน ไม่มีรายได้ เป็นหลักแหล่ง อาศัยขอเขากินเอา ทำงานรับเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเมื่อ สิบปีที่แล้ว แต่ลาออกเพื่อมาอยู่บ้านเพียงแค่รู้สึกว่า รกเราได้ฝังอยู่ที่นี่ ดินแดนที่เรียกว่า "สุรินทร์" ติดต่อรีวิว โฆษณาสินค้า ทำข่าวเปิดตัวสินค้า ที่ 088 0234 255 , Line ID; doktup