จังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 เป็นประธานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันวิทุการบินฯมินิวอลเลย์บอล