เกษตรสุรินทร์เผยความคืบหน้าการทำฝนหลวงเขตพื้นที่ สร. บร.

สุรินทร์ – เกษตรฯ สุรินทร์เผย เครื่องบินยังไม่สามารถขึ้นบินทำฝนหลวงได้ในขณะนี้เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่อำนวย 

ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2560 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยเครื่องบินชนิด กาซ่า จำนวน 2 ลำ นั้น และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 – 12 มีนาคม 2560 ไม่ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดสุรินทร์

เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

///////////////////////////////////////////
ราเมนทร์ ไตรทอง : รายงาน

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin