สุรินทร์ร้อยแปดร่วมกับมูลนิธิกองทุนไทย เปิดรับอาสาสมัครฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ณ หมู่บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประสาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 – 22 ม.ค. 2560 นี้

เปิดรับอาสาสมัครฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ณ หมู่บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประสาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 – 22 ม.ค. 2560 นี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 300 บาท

EyWwB5WU57MYnKOtTrfSIv2prLYvF2WO7DduYapaYtuHjFoPbFXbJA

ลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ https://www.facebook.com/events/400805740267783/

resize-poster

กำหนดการกิจกรรม

วันที่ 20 มกราคม 2559

 • 07.00 อาสาสมัครมาพร้อมกันที่สำนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • 07.30 ออกเดินทางจากสำนักงานมูลนิธิกองทุนไทย ศูนย์ประสานหมู่บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประสาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 11.00 ถึงจุดหมายที่ศูนย์ประสานงานบ้านม้าร้อง รับฟังคำบรรยายพื้นที่ หมู่บ้านและความเสียหาย
  กับผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง และนำสัมภาระเข้าที่พัก
 • 12.00 รับประทานอาหาร
 • 13.00 ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้าน ตามความถนัดของอาสาสมัคร
 • 17.00 เสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.00 ร่วมรับประทานอาหาร สรุปงานประจำวัน และกิจกรรมสันทนาการ
 • 21.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 21 มกราคม 2559

 • 07.00 อาสาสมัครพร้อมกันที่ศูนย์ประสานหมู่บ้านม้าร้อง เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
 • 08.00 ลงพื้นที่ชายหาดบ้านกรูด ตำบลธงชัย เพื่อช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านกรูด
 • 12.00 พักรับประทานอาหารร่วมกัน ณ วัดธงชัย
 • 13.00 ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านชุมชนวัดธงชัย ตำบลธงชัยในการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือน
 • 17.00 เสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.00 ร่วมรับประทานอาหาร สรุปงานประจำวัน และกิจกรรมสันทนาการ
 • 21.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 22 มกราคม 2559

 • 07.00 ร่วมกิจกรรมแจกของแก้ผู้ประสบภัย กับ แกนนำชุมชน และร่วมรับประทานอาหาร
  ศูนย์ประสานหมู่บ้านม้าร้อง
 • 09.00 ฟังบรรยายสรุปจากผู้ใหญ่ในพื้นที่
 • 12.00 พักรับประทานอาหารร่วมกัน
 • 13.00 ออกเดินทางจาก ศูนย์ประสานหมู่บ้านม้าร้อง ถึงกรุงเทพฯ
 • 18.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

แผนที่มูลนิธิกองทุนไทย หรือ คลิกที่นี่

map_tff

ทักษะที่ต้องการ / Skills : สามารถนอนในพื้นที่ได้

ช่วงเวลา / Duration : 20 / 01 / 2017 to 22 / 01 / 2017

จำนวนอาสาสมัคร / Quota : 30 คน / people

เงื่อนไขพิเศษ / Extra :

date : 18 Jan 2017

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin